Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Redaktor

Nakladatelství Sdělovací technika, s.r.o.

 

hledá pro svůj odborný měsíčník Sdělovací technika

 

odborného redaktora a editora

 

se zkušenostmi s publikováním technických článků a zpráv z oborů informační technologie, telekomunikace a elektronika.

 

Máme zájem o pravidelnou spolupráci s mladšími, technicky erudovanými zájemci.

Nabízíme podporu tvůrčím nápadům, uvítáme schopnost aktivní spolupráce s odborníky ve firmách i na vysokých školách, zajistíme účast na konferencích a dalších odborných akcích.

 

Podrobnější informace získáte

u šéfredaktora časopisu, RNDr. Petra Beneše,

tel.: 603 417 948 nebo e-mail: benes@stech.cz.