Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


O nás

Vydavatelství Sdělovací technika je už více než šedesát let platformou pro tisíce odborníků z oboru elektrotechnikytelekomunikací, ICTelektronických a měřicích systémů, součástek, mikrovlnné techniky, multimédií a televizního vysílání. Zaměřuje se na nové SMART technologie v oblastech energetiky, průmyslové automatizace, bydlení, dopravy a zdravotní péče.

Nabízíme odborné informace nejenom lidem z výzkumu, vývoje, výroby, vzdělávání a veřejné správy.

Naši nabídku tvoří tři pilíře: klíčovým produktem vydavatelství je odborný měsíčník Sdělovací technika. Je zaměřen na tři hlavní obory – telekomunikace, elektroniku a multimédia.

Měsíčník Sdělovací technika

Technický časopis zaměřený na telekomunikace, multimédia a elektroniku, patří od roku 1953 k nejprestižnějším periodikum v tomto sektoru v ČR. Sdělovací technika je tradiční odbornou platformou pro tisíce specialistů v oblasti telekomunikací, elektroniky a měřicích systému, elektronických součástek, mikrovlnné technologie, multimédií a televize.

Sdělovací technika vycházela před rozdělením Československa i po něm v úzké spolupráci s klíčovými osobnostmi elektronického a telekomunikačního průmyslu i akademické sféry. Díky tomu časopis přežil veškeré proběhnuvší politické a organizační změny. 

Časopis je nadále distribuován v České republice i na Slovensku. Běžný náklad je 8000 výtisku, z čehož zhruba 3400 kusů odebírají předplatitelé.

V časopise pravidelně vycházejí texty v rubrikách:

  • Technologické  trendy
  • Telekomunikace/Multimédia
  • Informační technologie
  • Veletrhy/Výstavy/Konference
  • Věda a výzkum
  • Součástky a systémy
  • Měřicí/Testovací technika
  • E-Mobilita

Konference

Specializované odborné konference, sympozia a semináře. Od roku 1995 pořádá nakladatelství Sdělovací technika odborné konference a sympozia zaměřená na špičkové technologie v oblasti mikroelektroniky, telekomunikací, ICT, digitalizace médií, vývoje ve zdravotnictví a jejich dopadu na náš každodenní život.

Pravidelné odborné konference jsou připravovány s prestižními partnery a akcí se každoročně účastní více než 1500 osob. 

Knihy

Nakladatelství Sdělovací technika, díky masivnímu průniku technologií do všech oblastí života, připravuje pro čtenáře knihy o elektronice, telekomunikacích a technologiích obecně, o zdravotnictví, ale i literaturu pro volný čas. Máme širokou nabídku publikací pro odbornou i širokou veřejnost na technická a medicínská témata, stejně jako vysokoškolských učebnic.