Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Významná ocenění a vyznamenání

2000
V rámci mezinárodního veletrhu INVEX 2000 se osobností roku českých telekomunikací v kategorii publicisté a vědeckopedagogičtí pracovníci stal Petr Beneš, šéfredaktor časopisu Sdělovací technika

2002
Pamětní stříbrná medaile ke 100. výročí založení VUT v Brně

2007
Pamětní medaile ČVÚT - Fakulty elektrotechniky u příležitosti 55. výročí založení časopisu Sdělovací technika 

2008
Cerifikát  za podporu izraelských firem z oblasti Hi-Tech, ICT a zdravotnické informatiky

Komunikace, kontinuita a kompetence

Odborný měsíčník Sdělovací technika začal vycházet v lednu 1953 a od té doby vychází pravidelně každý měsíc nepřetržitě již více než 60 let. Sdělovací technika prokázala kontinuitu nejenom co se vycházení týká, ale i ve vedení redakce.

Za dobu své existence byl časopis veden pouze třemi šéfredaktory:
1953-1977 Jan Šíma
1977-1986 Raymond Ježdík
1987- Petr Beneš

Nevzpomenout však nelze krátké periody, kdy časopis po dobu dvou let vedl dlouholetý předseda redakční rady ing. Jaroslav Karlovský, CSc, který časopisu vtiskl jeho profesionální charakter.

Po 37 klidných letech, kdy byl časopis přimknut k největší československé výzkumně-vývojové základně v oboru slaboproudé elektrotechniky, Výzkumnému ústavu sdělovací techniky TESLA VÚST v Praze, se v roce 1990 vydal na otevřený trh odborných médií. Tam ve své specializaci na elektroniku, telekomunikace a elektronická média nejen obstál, ale postupně ve vlastním nakladatelství odstartoval některé další aktivity, zejména odborné konference, semináře a diskuze, které se staly vyhledávaným doprovodným programem významých domácích i mezinárodních veletrhů a výstav.

Samozřejmostí se postupem času stala i knižní produkce, a to nejen odborné publikace z oblastí elektroniky, telekomunikací a zdravotnictví, ale i beletrie, včetně světových autorů jako je Arnošt Lustig.

Sdělovací technika byla od svého vzniku časopisem elektrotechnických inženýrů. Politický vývoj v padesátých a šedesátých letech, který donutil řadu odborníků opustit Českou republiku, časopisu po roce 1989 zajistil potřebné mezinárodní zázemí. Také díky němu aktivity nakladatelství Sdělovací technika překročily hranice České republiky a dnes příspívají k propagaci české elektrotechnické odbornosti na zahraničních akcích, jako jsou např. veletrhy Embedded Systems v Norimberku, Electronica v Mnichově, CeBIT v Hanoveru a IFA v Berlíně.

Nakladatelství Sdělovací technika se stalo v posledních letech aktivním popularizátorem nejvýznamnějšího trendu přelomu 20. a 21. století – procesu digitalizace TV vysílání. Pohlédneme-li do historie časopisu, najdeme zde znovu odpověď. Tak jako v květnu 1953 uvítal časopis start televizního vysílání v Československu, tak pod titulkem „Vítejte v digitálním světě“ sleduje, vyhodnocuje a v rámci informačních kampaní a panelových diskuzí propaguje postupující digitalizaci tohoto masového elektronického média i dnes.

Současnost má vždy kořeny v minulosti a směřuje k nepředstavitelné budoucnosti. Schopnost komunikace, kontinuita a kompetence jsou trojhvězdím, které poskytuje na této cestě nezbytnou orientaci. Tu svým čtenářům a partnerům Sdělovací technika nabízí.