Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Pro účastníky našich konferencí

    

 

Pro odbornou veřejnost z oblastí elektroniky, informatiky a komunikace organizuje vydavatelství Sdělovací technika ve spolupráci s prestižními partnery odborné konference, semináře a setkání. Na vytváření jejich obsahu se podílejí osobnosti z podnikové i akademické sféry i veřejné správy s cílem zařadit do programu ta nejaktuálnější témata a také na příkladech případových studií vytvořit reálný obraz o jejich implementaci v praxi.

Konference vydavatelství Sdělovací technika jsou odbornou platformou pro tisíce odborníků z oboru telekomunikací, elektronických a měřicích systému, součástek, mikrovlnné techniky, informačních systému pro zdravotnictví a multimediálních služeb včetně nastupující digitální televize. Odborné konference jsou jedinečnou příležitostí prezentovat marketingové záměry společností definované skupině předních odborníku. Více informací pro partnery a přednášející.

Účast na konferencích je podmíněna předchozí registrací na webových stránkách www.stech.cz nebo na adrese konference@stech.cz. Vstup na některé konference je zpoplatněn. Konferenční poplatek splatný předem bezhotovostně nebo v hotovosti u vstupu na konferenci.

Konference v roce 2017

Nejbližší konference

Nadcházející konference:


Smart Life

Praha 25. ledna

 

Informace o již uskutečněných konferencích a přednášky z nich naleznete zde.