Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Pro partnery našich konferencí

    

 

Pro odbornou veřejnost z oblastí elektroniky, informatiky a komunikace organizuje vydavatelství Sdělovací technika ve spolupráci s prestižními partnery odborné konference, semináře a setkání. Na vytváření jejich obsahu se podílejí osobnosti z podnikové i akademické sféry i veřejné správy s cílem zařadit do programu ta nejaktuálnější témata a také na příkladech případových studií vytvořit reálný obraz o jejich implementaci v praxi.
Konference vydavatelství Sdělovací technika jsou odbornou platformou pro tisíce odborníku z oboru telekomunikací, elektronických a měřicích systému, součástek, mikrovlnné techniky, informačních systému pro zdravotnictví a multimediálních služeb včetně nastupující digitální televize.
Odborné konference jsou jedinečnou příležitostí prezentovat marketingové záměry společností definované skupině předních odborníku. Informujte se na našich kontaktních adresách.

Partnerství na konferencích

Konferenční partneři mohou v přednáškách prezentovat nová technologická řešení a také distribuovat tištěné propagační materiály, a to buď sami, nebo naším prostřednictvím. Loga společností podporujících konference jsou umístěna na čelních místech konferenčních sálů, na oznámeních, pozvánkách a na www.stech.cz. Některé akce jsou doprovázeny výstavami. 

Generální partner konference:

 • Logo generálního partnera bude uveřejněno s označením "generální partner" v exkluzivním umístění na pozvánkách, na webových stránkách časopisu Sdělovací technika (www.stech.cz)
 • Logo generálního partnera bude umístěno v inzerci propagující konferenci v časopise Sdělovací technika
 • Logo generálního partnera bude umístěno na čelním místě konferenčního sálu
 • V časopise Sdělovací technika bude uveřejněn barevný inzerát formátu A4, dle výběru generálního partnera
 • Na webových stránkách časopisu Sdělovací technika bude uveřejněn reklamní banner (o velikosti 120x240  max. 20 kB), propagující generálního partnera po dobu jednoho měsíce
 • Na webových stránkách časopisu Sdělovací technika bude uveřejněn článek, dle výběru generálního partnera, po dobu jednoho měsíce
 • Organizátor zajistí pro generálního partnera distribuci propagačních materiálů účastníkům konference
 • Generální partner si může vystavit v prostoru konference své produkty
 • Generální partner se podílí na programu konference
 • Prezentace generálního partnera bude uveřejněna v CD sborníku, který bude následně zaslán účastníkům konference, a na webových stránkách www.stech.cz.

Hlavní partner konference:

 • Logo hlavního partnera bude uveřejněno s označením "hlavní partner" v exkluzivním umístění na pozvánkách, na webových stránkách časopisu Sdělovací technika (www.stech.cz)
 • Logo hlavního partnera bude umístěno v inzerci propagující konferenci v časopise Sdělovací technika
 • Logo hlavního partnera bude umístěno na čelním místě konferenčního sálu
 • V časopise Sdělovací technika bude v průběhu roku uveřejněn rozhovor s představitelem společnosti hlavního partnera v rozsahu přibližně jedné tiskové strany
 • Organizátor zajistí pro hlavního partnera distribuci propagačních materiálů účastníkům konference
 • Hlavní partner si může vystavit v prostoru konference své produkty
 • Hlavní partner se podílí na programu konference
 • Prezentace hlavního partnera bude uveřejněna v CD sborníku, který bude následně zaslán účastníkům konference, a na webových stránkách www.stech.cz.

Partner konference:

 • Logo partnera bude uveřejněno s označením "partner" na pozvánkách, na webových stránkách časopisu Sdělovací technika (www.stech.cz)
 • Logo partnera bude umístěno v inzerci propagující konferenci v časopise Sdělovací technika
 • Logo partnera bude umístěno v konferenčním sále
 • Organizátor konference zajistí pro partnera distribuci propagačních materiálů účastníkům konference
 • Partner si může vystavit v prostoru konference své produkty
 • Partner se bude podílet na programu konference
 • Prezentace partnera bude uveřejněna v CD sborníku, který bude následně zaslán účastníkům konference, a na webových stránkách www.stech.cz.

Kromě výše uvedených tří možností partnerství nabízíme:

 • Přednášku na konferenci - Partner se podílí na programu konference
 • Prezentaci produktů - Partner si může vystavit v prostoru konference své produkty
 • Distribuci firemních materiálů - Vložení propagačních a technických firemních materiálů do konferenčních tašek

Nejbližší konference

Nadcházející konference:


Smart Life

Praha 25. ledna

 

Informace o již uskutečněných konferencích a přednášky z nich naleznete zde.

Konference v roce 2015

Kontakty

Partnerství a organizace:

Mgr. Eva Metelková
Event Consulting Partner
tel.: 734 201 212
e-mail: metelkova@stech.cz