Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Přednášky z konference Inteligentní budovy a města

 

Inteligentní budovy a města

Brno, 24. dubna 2015 – Nakladatelství Sdělovací technika uspořádalo ve spolupráci Vysokou školou báňskou - Technická univerzita Ostrava (VŠB - TUO) a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (Czech BCSD) konferenci Inteligentní budovy a města, která byla zaměřena na integraci nových koncepci energetického managementu a inovační řešení pro vytvoření efektivního ekosystému pro udržitelný rozvoj inteligentních měst. Konference se konala pod záštitou Ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna, v rámci doprovodného programu Mezinárodního stavebního veletrhu IBF na Výstavišti Brno. Odborným garantem konference byl Ing. Peter J. Kalaš, viceprezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD).

Fungovaní inteligentní budovy, ať už klasických obytných budov nebo průmyslových či komerčních objektů zajišťuje mnoho různých systémů jako řízení vytápění a klimatizace, osvětlení, monitorování spotřeby a řízení energetické soustavy budovy, zabezpečení a přístupový systém, uzavřený televizní okruh apod. Inteligentní budovy představují objekty se sjednocenými systémy řízení poskytující maximální komfort, optimální spotřebu energií a to při minimálních nákladech. Inteligentní města pak zahrnují nejen inteligentní budovy, ale také úsporné využívání energie, informační technologie, mobilita, městské plánování, e-government. Nedílnou součástí chytrých aglomerací jsou inteligentní obyvatelé, kteří se podílí na rozhodování o budoucnosti města.

Program konference, kterou moderoval Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph. D. (CBCSD), zahájil Mgr. Martin Ander, Ph.D. (náměstek primátora statutárního města Brna pro oblast rozvoje), který prezentoval Koncepci energeticky úsporných budov ve městě Brně. Následně Ing. Anna Pasková (vedoucí oddělení politiky a strategií životního prostředí MŽP ČR) představila Koncept „Smart Cities“ a jeho rozvoj v ČR, Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D. (CBCSD) Indikátory ekonomické, environmentální a sociální udržitelnosti v konceptech Smart Cities a Ing. Jindřich Stuchlý, Ph.D. (VŠB TU Ostrava) Problematiku provozu energeticky soběstačných domů. Na závěr pak Ing. Václav Prajzner (Honeywell Technology Solution CZ) seznámil posluchače s problematikou Energeticky efektivní budovy jako základu Smart City a prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. (Fakulta dopravní ČVUT) prezentoval Telematickou infrastrukturu Smart City.

Konference se zúčastnilo přes 60 hostů z řad laické i odborné veřejnosti, včetně zahraniční účasti ze Slovenska. Mediálními partnery byly Česká Fotovoltaická Asociace, internetový portál proelektrotechniky.cz a časopisy Inteligentní budovy a idb journal.

Přednášky z konference

Koncepce energeticky úsporných budov ve městě Brně

Mgr. Martin Ander, Ph.D.

náměstek primátora statutárního města Brna pro oblast rozvoje

Koncept „Smart Cities“ a jeho rozvoj v ČR

Ing. Anna Pasková

vedoucí oddělení politiky a strategií životního prostředí MŽP ČR

Indikátory ekonomické, environmentální a sociální udržitelnosti v konceptech Smart Cities

Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D.

Czech BCSD

Problematika provozu energeticky soběstačných domů

Ing. Jindřich Stuchlý, Ph.D.

VŠB TU Ostrava

Energeticky efektivní budovy jako základ Smart City

Ing. Václav Prajzner

Electronics Design Engineer

Honeywell Technology Solution CZ

Telematická infrastruktura Smart City

prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.

Fakulta dopravní ČVUT