Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


přednášky z konference iCT Day 2014

iCT Day - 10. června 2014

Zabezpečení kybernetického prostoru jako součást bezpečnosti státu

aneb

Tvorbou zákona kybernetická bezpečnost nekončí

Jdi na: • tisková zpráva • přednášky z konference • fotogalerie

Praha, 10. června 2014 – Dnes se v paláci Charitas v Praze na Karlově náměstí konala pravidelná konference nakladatelství Sdělovací technika iCT Day 2014, která se zabývala zabezpečením kybernetického prostoru. Konference byla pořádána ve spolupráci Českým institutem manažerů informační bezpečnost (ČIMIB), Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou, ICT unií, nezávislým sdružením Network Security Monitoring Cluster a Českou asociací manažerů informačních technologií (CACIO).

Vybudování důvěry a zajištění bezpečnosti při používání informačních a komunikačních technologií (ICT) je jedním z nejdůležitějších a nejsložitějších úkolů, před kterým dnes stojíme. Náš každodenní život, ekonomická síla a národní bezpečnost jsou závislé na stabilním, bezpečném a odolném kyberprostoru. Denně využíváme a sami na web dáváme obrovské množství různých informací, které kyberprostorem proudí, aniž bychom uvažovali o tom, kdo všechno k nim má přístup a jakým způsobem se dají využít nebo zneužít. Objem kybernetických útoků a narušení kyberprostoru, které ohrožují citlivé osobní i obchodní informace, neustále roste a škody na ekonomice se výrazně zvýšily. Jen pro ilustraci: v 1. čtvrtletí roku 2014 meziročně vzrostl objem DDoS útoků o 240 %! Boj proti kybernetickým hrozbám představuje nutnost podílet se na společné odpovědnosti. Veřejný i privátní sektor, neziskové organizace a každá úroveň státní správy při tom hrají důležitou roli.

Mezi hlavní témata letošního ročníku patřilo: co přinese zákon o kybernetické bezpečnosti, kybernetická bezpečnost a standardy, ochrana sítí státní správy, kybernetická bezpečnost a soukromí, zajištění bezpečnosti a odolnosti kybernetického ekosystému, vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Na úvod všechny účastníky přivítal šéfredaktor časopisu Sdělovací technika RNDr. Petr Beneš, který vyzdvihl nutnost kybernetické bezpečnosti a současně jako zástupce Česko-izraelské komory přidal pohled Izraele, který má ambice být v této oblasti nejlepší na světě. První blok zahájil Ing. Přemysl Pazderka (NCKB ČR) přednáškou o návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti, Mgr. Radek Prokeš (NESS Technologies) seznámil s výsledky studie InFact – Bezpečnost v České republice 2014, Ing. Aleš Špidla (ČIMIB) ukázal možnosti aplikace zákona o kybernetické bezpečnosti do praxe a RNDr. Pavel Minařík, Ph.D. (NSMC) hovořil o připravenosti na zákon o kybernetické bezpečnosti.

Na úvod druhého bloku seznámil Michal Prokop (CSIRT.CZ) účastníky s bezpečnostními incidenty poslední doby, Ing. Vladimír Rous (Thomayerova nemocnice Praha) představil řešení kybernetické bezpečnosti ve velké nemocnici, Ing. Marek Galo (Česká spořitelna) hovořil o tom, jak si stojíme v boji proti hackerům na internetu, Ing. Jan Zdvořáček (ASKON International) představil některá technická bezpečnostní opatření a Milan Balážik (Corpus Solution) detailně rozebral, jaké jsou moderní hrozby.

Závěrečný blok zahájil Ing. Vít Kančo (TR instruments) přednáškou o tom, co je potřeba testovat, Pavel Krátký (Safetica Technologies) hovořil o plnění kybernetické vyhlášky v praxi, Ing. Milan Šereda (iXperta) se podělil o zkušenosti z nasazení a provozu systémů SIEM, Tomáš Mezník (FerretApps) mluvil o monitorování z pohledu koncových uživatelů, Ing. Lukáš Přibyl (AXENTA) se zabýval otázkou jak nalézt incident v kupě logů, Ing. Aleš Špidla (ČIMIB) představil činnost expertní skupiny Kvalifikace manažerů informační bezpečnosti a na závěr Ing. Jan Hajný, Ph.D. (VUT Brno) seznámil s testováním vůči útokům DDoS a představil výzkumné laboratoře SIX.

Konferenci navštívilo přes 100 účastníků z řad odborné i laické veřejnosti. Generálním partnerem konference byla společnost NESS Technologies, partnery společnosti ASKON International, TR instruments, Corpus Solution, iXperta, Safetica Technologies, AXENTA a FerretApps. Mediálními partnery byly servery ICT Security, HO@X, OnBusiness, BusinessIT, diit.cz, CDR a portály GOV DAILY a BusinessInfo.cz.

Přednášky z konference

Jdi na: • tisková zpráva • přednášky z konference • fotogalerie

Ranní blok

Zahájení

RNDr. Petr Beneš, Sdělovací technika


Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a Národní centrum kybernetické bezpečnosti

Ing. Přemysl Pazderka, vedoucí odd. vývoje podpory a výzkumu, NCKB ČR


Výsledky nezávislé studie InFact – Bezpečnost v České republice 2014

Mgr. Radek Prokeš, Business Development Manager, NESS Technologies


Aplikace Zákona o kybernetické bezpečnosti do praxe

Ing. Aleš Špidla, ČIMIB a MPSV ČR


Zákon o kybernetické bezpečnosti – kdo je připraven?

RNDr. Pavel Minařík, Ph.D., NSMC


Dopolední blok

CSIRT.CZ – bezpečnostní incidenty z poslední doby

Michal Prokop, specialista počítačové bezpečnosti, CZ.NIC – CSIRT.CZ


Kybernertická bezpečnost ve velké nemocnici

Ing. Vladimír Rous, MBA, náměstek ředitele pro informatiku, Thomayerova nemocnice Praha


Hodnocení, jak si stojíme v boji proti hackerům na internetu

Ing. Marek Galo, Head of Dep. Network Communications, Česká spořitelna


Mohou technologie zvítězit v boji s moderními bezpečnostními hrozbami?

Milan Balážik, architekt technických řešení, Corpus Solutions


Odpolední blok

Důvěřuj, ale prověřuj aneb jak bezpečná je vaše síť?

Ing. Vít Kančo, Product Manager, TR Instruments


Technická bezpečnostní opatření nejen ve smyslu ZKB

Ing. Jan Zdvořáček, Technical Consultant, ASKON International


Plnění Kybernetické vyhlášky v praxi

Pavel Krátký, CTO, Safetica Technologies


Zkušenosti z nasazení a provozu systémů kompletního bezpečnostního monitoringu (SIEM)

Ing. Milan Šereda, Solutions Consultant, iXperta SE


Monitoring aplikací z perspektivy koncových uživatelů

Tomáš Mezník, Business Development Manager, FerretApps


Najdi incident v kupě logů

Ing. Lukáš Přibyl, ředitel společnosti, AXENTA


Představení činnosti expertní skupiny Kvalifikace manažerů informační bezpečnosti

Ing. Tomáš Hamr, člen rady, ČIMIB & Ing. Aleš Špidla, ČIMIB a MPSV ČR


Testování vůči útokům DDoS

Ing. Jan Hajný, Ph.D., VUT Brno


Fotogalerie

Jdi na: • tisková zpráva • přednášky z konference • fotogalerie