Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


eHealth 2017

eHealth Day 2017

Praha, 15. Února 2017 – V prostorech Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) se dnes konala tradiční konference eHealth Day, kterou každoročně pořádá Nakladatelství Sdělovací technika. Tato konference poskytuje již čtrnáct let platformu pro výměnu názorů a zkušeností v oblasti elektronického zdravotnictví, telemedicíny a ICT pro podporu zdravotní péče. Záštitu nad konferencí převzal ministr zdravotnictví ČR JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA. Konference se zúčastnilo téměř 120 zástupců z řad zdravotnických zařízení a společností i odborné a laické veřejnosti. Partnery konference byly společnosti STAPRO, CompuGroup Medical, ICT unie, Institut pro elektronizaci zdravotnictví z.ú. a Spicy Analytics. Mediálními partnery byly časopisy Automa a ict network news a server proLékaře.cz.

Konferenci

Na úvod konference všechny srdečně přivítal RNDr. Petr Beneš, šéfredaktor časopisu Sdělovací technika a následně a předal slovo Ing. Martinovi Zemanovi (MZ ČR), nově jmenovanému řediteli odboru informatiky, který informovat o projektu na podporu strategického řízení elektronizace zdravotnictví. Ten by měl sloužit pro vytvoření nástrojů a prostředí k řádné implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví včetně nastavení systému strategického řízení a jednotné koordinace aktivit elektronizace zdravotnictví na národní úrovni v rámci EU. Ing. Jiří Borej (MZ ČR) pak hovořil o tom, jak implementovat cíle Národní strategie elektronického zdravotnictví do reality a zmínil přehled možných klíčových projektů. Ing. Petr Pavlinec (Kraj Vysočina) prezentoval projekt Přeshraniční výměna zdravotnické dokumentace v kraji Vysočina. MUDr. Mgr. Petr Struk, (MZ ČR) se zabýval mezinárodní podporou příprav implementace elektronického zdravotnictví v ČR a Bc. Vladimír Přikryl (CGM) zmínil o strategii elektronizace stát versus firmy. Na závěr první části pak Ing. Jiří Čížek (vedoucí pracovní skupiny eHealth, ICT Unie) představil Platformu pro elektronické zdravotnictví a rovněž se zabývat eHealth v zemích EU a Ing. Martin Doležal (MZ ČR) formuloval podmínky pro implementaci postupů telemedicíny v souladu s národní strategií

Odpolední blok zahájil Ing. Zdeněk Gütter, PhD (NTMC), který prezentoval projekt Connected for Health zahrnující řešení pro zdravotní péči a životní pohodu v sítích FTTH a rovněž se zabýval možnými službami eHealth v širokopásmových sítích pro domácnost. Mgr. Michal Štýbnar (NTMC) následně navázal praktickými příklady v oblasti péče o chronicky nemocné pacienty s využitím ICT nástrojů. Ing. Miroslav Novotný (STAPRO) prezentoval dopady evropských nařízení eIDAS a GDPR na provoz zdravotnických IS. Michal Potůček a Mgr. Jan Petřík (Institut pro elektronizaci zdravotnictví) se zabývali problematikou elektronických zdravotních záznamů. Vít Janovský a Mgr. Tomáš Vácha (UCEEB ČVUT) představili mobilní dohledový systém a dále se zabývali smyslem domácího měření v kontextu digitalizace zdravotnictví. Na závěr pak Mgr. Klára Čížková (MZ ČR) hovořila o elektronickém zdravotnictví pohledem pacientů a možnostech podpory pacientských organizací.

 


Přednášky z konference

Přednáška ke stažení
01 Ing. Martin Zeman, MZ ČR
Přednáška ke stažení
02 Ing. Jiří Borej, MZ ČR
Přednáška ke stažení
03 Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina
03 Mgr. Klára  Jiráková


Přednáška ke stažení

04 MUDr., Mgr. Petr Struk


Přednáška ke stažení
05 Bc. Vladimír Přikryl, CGM

Přednáška ke stažení
06 Ing. Jiří Čížek, ICT Unie,
Přednáška ke stažení
07 Ing. Martin Doležal, MZ ČR
Přednáška ke stažení
08 Ing. Zdeněk Gütter, PhD, NTMC
Přednáška ke stažení

09 Mgr. Michal Štýbnar, NTMCPřednáška ke stažení

10 Ing. Miroslav Novotný, STAPRO