Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Konference Smart Life 2016

Konference Smart Life 2016 – život v digitálním světě

Dne 29. února se v centrále ČEZ konala konference Smart Life 2016 – život v digitálním světě, která zabývala technologickými inovacemi pro udržitelný rozvoj a možnostmi konektivity Internetu věcí pro vytváření nového životního stylu. Hlavními tématy byly udržitelný rozvoj jako strategický přístup, odpovědný management, chytrý a efektivní energetika a partnerství zainteresovaných stran.

Konferenci uspořádalo Vydavatelství Sdělovací technika a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a Radou vlády pro udržitelný rozvoj. Generálním partnerem byla Skupina ČEZ, partnery společnosti Teco, Vodafone, SIGFOX a SimpleCell Networks. Konference se zúčastnilo přes 60 zástupců z řad firem, akademické sféry a odborné i laické veřejnosti.

Na úvod všechny přivítal RNDr. Petr Beneš, šéfredaktor časopisu Sdělovací technika a vedoucí pracovní skupiny CBCSD Smart Life, který celou konferenci moderoval. V úvodní přednášce Pavel Kafka (prezident CBCSD) představil Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj. CBCSD je občanské sdružení, které sdružuje společnosti a jednotlivci, jenž se snaží vytvořit podmínky pro udržitelnou budoucnost pro podnikání, společnosti a životní prostředí. Nad podobou světa v roce 2030 se zamýšlel doc. RNDr. Bohumír Štědroň (Prognostický klub ČMA), a to zejména v oblasti technologií, ekonomiky a politického systému. V roce 2030 budou dominovat technologie RFID, 3D a obecně umělá inteligence. Radek Lamich (ČEZ Distribuce) prezentoval chytrou energetickou síť jako základ Smart Life. Cílem není mít distribuční soustavu maximálně chytrou, ale provozovat soustavu udržitelně, aby bylo možné řešit nadcházející problémy a být připraven na to, co přijde v budoucnu. Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c. (FD ČVUT) představil koncept Smart City pokrývající vše od urbanismu a konceptu chytrých měst až po pokročilá centra řízení měst, včetně ukázek konkrétních řešení. Koncept chytrých měst je multidisciplinární obor, ve kterém se integrují znalosti z několika síťových odvětví jako doprava, energetika, bezpečnost, logistika apod. 

Ing. Jaromír Klaban (Teco) představil systém Foxtrot – uzel pro smart house a smart grid. Foxtrot je modulární systém určený zejména pro vybudování univerzálního jádra moderní digitální domácnosti pro domácnosti. Mgr. Jan John (SimpleCell Networks) hovořil o celosvětové bezdrátové síti IoT, technických bariérách a řešení prostřednictvím sítě SIGFOX. Společnost SimpleCell Networks ve spolupráci s T-Mobile buduje síť SIGFOX, která by do konce roku 2016 měla pokrývat téměř celé území ČR. Miroslav Havránek (Environment Center UK) se zabýval sledováním horizontu pro strategické plánování a strategickým plánováním v ČR. JUDr. Michal Jedlička (ČEZ) se zamýšlel nad podporou smart technologií v EU. Na závěr Petr Matolín (Technologická agentura ČR) prezentoval projekty zaměřené na smart technologie. 

Přednášky z konference

Udržitelnost rozvoje jako důležitý faktor
Pavel Kafka, prezident CBCSD
 
Svět 2030 1/2
Svět 2030 2/2
doc. Bohumír Štědroň, Prognostický klub ČMA
 
Chytrá energetická síť základ Smart Life
Radek Lamich, ČEZ Distribuce
 

Smart City

prof. Miroslav Svítek, FD ČVUT

 
 
Systém Foxtrot – uzel pro Smart House a pro Smart Grid
Ing. Jaromír Klaban, Teco a.s.

  Celosvětová bezdrátová síť pro IoT
  Mgr. Jan John MSc, MBA,Managing Partner, SimpleCell Networks a.s.
 
Monitorování a hodnocení propojení životního prostředí s ekonomikou a sociální sférou
Miroslav Havránek, Environment Center UK
 
Podpora smart technologií v EU
JUDr. Michal Jedlička, ČEZ, a.s.
 
Projekty zaměřené na Smart technologie

Petr Matolín, TA ČR

 

Registrace na konferenci Smart Life

CAPTCHA image
Zadejte kód z obrázku do pole níže
Vyplněním tohoto formuláře souhlasím s využitím uvedených osobních údajů (zejména e-mailové adresy) společností Sdělovací technika spol. s r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Dále uděluji společnosti Sdělovací technika spol. s r.o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to na dobu časově neomezenou. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem marketingu, tj. zejména pro zasílání obchodních sdělení. Udělený souhlas může být kdykoliv odvolán. Společnost Sdělovací technika prohlašuje, že je platně zaregistrována u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00035183.