Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Konference Průmysl 4.0 v ČRO řízení průmyslových procesů v reálném čase se mluvilo už před padesáti lety. Reálná koncepce tzv. čtvrté průmyslové revoluce se však začíná fakticky prosazovat až po roce 2000. Předpokladem je rozvoj digitálních technologií pronikajících stále hlouběji do všech oblastí našeho života, širší technické komunitě však mnohdy chybí aktuální informace. Ve snaze podrobněji mapovat aktuální vývoj v oblasti kyber-fyzikálních systémů, Internetu věcí, Internetu služeb a digitální ekonomiky už tradičně pořádá Sdělovací technika spolu s Elektrotechnickou asociací ČR a společností Veletrhy Brno při příležitosti 58. Mezinárodního strojírenského veletrhu tradiční konferenci Vize v automatizaci – Průmysl 4.0. Odborným garantem a moderátorem panelu, kde budou zasvěceně diskutovat klíčoví představitelé výzkumu, vysokých škol i výrobních podniků, bude opět prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. z Ústavu automatizace a měřicí techniky VUT v Brně. Zveme širokou technickou veřejnost k aktivní účasti. 

Přednášky z konference

 

Výzkumná témata spojená s průmyslovou revolucí

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc

 

Implementace průmyslu 4.0 v podnicích  

Ing. Jiří Holoubek, Elektrotechnická asociace České republiky

 
 

RFID v nejen v automobilovém průmyslu

Ing. Filip Beneš, Ph.D, Gaben s.r.o

 

Software iMPROVE iT! pro efektivní výrobu v době 4. průmyslové revoluce

Tomáš Lín, SCADA servis s.r.o.

 
 

Iniciativy 4.0 a podpora aplikovaného výzkumu

Ing. Petr Očko PhD., TA ČR

 
 

Digitalizace výroby v praxi

Jaroslav Řasa, ABRA Software a.s

 
 

Prediktivní analýza údržby výroby

Jan Matuš, AutoCont CZ a.s.

 
 

Virtualizace a vzdálená správa v automatizaci

Ing. Petr Slunský, ELVAC a.s.

 
 

Koncepce 4.0 – softwarová řešení pro Průmysl 4.0

Jiří Růžička, TD-IS s.r.o

 
 

implementace IoT sítě SIGFOX v průmyslu

Ing. Tomáš Poláček, SimpleCell Networks a.s.