Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Inteligentní budovy

Konference Inteligentní budovy 

Festival technologických inovací pro udržitelný rozvoj


Dne 6. června se v Konferenčním centru City v Praze konala konference Inteligentní budovy a města, která je zaměřena na problematiku inteligentních budov a funkčního ekosystémy pro udržitelný rozvoj chytrých měst. Témata zahrnovala Smart City v zemích V4, CarSharing, představení projektu Smart City Písek a pilotních projektů v Pardubicích, praktické zkušenosti s mikro-grid, osvětlení veřejných prostorů, proč chytré bydlení, Foxtrot jako centrála pro Smart House či IoT v energetice.

Koncepce inteligentních budov překračuje rámec tradičního stavebního inženýrství a architektury. Jedná se o budovy se společným systémem řízení, které zahrnuje okolní prostředí, komunikaci, spotřebu energie, vody a plynu, zabezpečení a správu budovy včetně různých služeb jako telefonní ústředna, kancelářské služby či úklidové služby. Společné řízení dovoluje maximálně optimalizovat fungování i náklady všech těchto dříve samostatných složek a zajistit efektivní vzájemné vazby. Koncept Smart City pak představuje vizi integrovaných ICT řešení v různých oblastech města, jejichž cílem je zlepšení kvality života občanů.

Konferenci uspořádalo Nakladatelství Sdělovací technika ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Záštitu nad konferencí převzala Technologická agentura České Republiky (TAČR). Konference se zúčastnilo téměř 60 účastníků z řad laické i odborné veřejnosti. Partnery konference byly společnosti HDL, Czech Smart City Cluster, Lumitrix a Teco. Mediálními partnery byly internetový portál proelektrotechniky.cz, časopisy Inteligentní budovy a AUTOMA a IQRF Alliance.

Konferenci zahájil a všechny účastníky přivítal RNDr. Petr Beneš, šéfredaktor časopisu Sdělovací technika a vedoucí pracovní skupiny CBCSD Smart Life, který celou konferenci moderoval. První blok zahájil Ing. Pavel Kafka (CBCSD) představením České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, který se rovněž věnoval výzkumu postoje firem vůči VIZI 2050 a jejím pilířům. Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo (TAČR) se v první části zabýval podporou aplikovaného výzkumu pro koncept Smart City a ve druhé části pak příkladem moderní a ekologické dopravy – CarSharing. Mgr. Pavla Vidanová (Ministerstvo životního prostředí) hovořila o mapování situace Smart Cities v zemích Visegrádské čtyřky. Radovan Polanský (Czech Smart City Cluster) představil pilotní projekt Czech Smart City Clusteru – Smart City Pisek a Mgr. Bc. Tomáš Krátký (SMART CITY POINT) zase prezentoval cestu pro chytrou budoucnost měst a pilotní projekty v Pardubicích.

Druhý blok zahájil Ing. Pavel Mlejnek, Ph.D. (ČVUT UCEEB) přednáškou UCEEB micro-grid: praktické zkušenosti pro uplatnění v městských budovách. Následně Lukáš Brus (Lumitrix) prezentoval světlo ve veřejném prostoru, Ing. Igor Štverka MBA (HDL Automation s.r.o.) představil chytřejší bydlení a vysvětlil k čemu a proč je vhodné a Ing. Jaromír Klaban (Teco a.s.) referoval o využití systému Foxtrot jako centrále pro Smart House i komunikační uzel pro Smart City a Smart Grid. Ing. Ivo Vaněk (předseda Výboru pro energetické úspory Zastupitelstva městské části Praha 4) představil bezpilotní E-Bus na bezkontaktní dobíjení a dále hovořil o zavedení bezpilotní elektrobusové MHD v Praze, na závěr pak Ing. Radek Sysel a Ing. Pavel Vejnar (EASYCON) prezentovali možnosti využití Internetu věcí v energetice.

Partnery konference byly společnosti HDL, Czech Smart City Cluster, Lumitrix a Teco. Mediálními partnery byly internetový portál proelektrotechniky.cz, časopisy Inteligentní budovy a AUTOMA a IQRF Alliance.

 

 

Přednášky z konference

01 Představení CBCSD
Ing. Pavel Kafka dr.h.c., prezident CBCSD
 
02 Podpora aplikované výzkumu pro koncept Smart City, SmartCity a CarSharing
doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo, Technologická agentura České republiky
 
03 Smart Cities v zemích V4
Mgr. Pavla Vidanová, Ministerstvo životního prostředí
 
04 Smart City Pisek – Pilotni projekt Czech Smart City Clusteru
Radovan Polanský, Czech Smart City Cluster
 
 
05 SMART CITY POINT: Cesta pro chytrou budoucnost měst pilotní projekty v Pardubicích
Mgr. Bc. Tomáš Krátký, SMART CITY POINT z.ú.

  06 UCEEB micro-grid: praktické zkušenosti pro uplatnění v městských budovách
Ing. Pavel Mlejnek, Ph.D., ČVUT UCEEB
 
07 Světlo ve veřejném prostoru
Lukáš Brus, Lumitrix
 
08 Chytřejší bydlení – k čemu a proč?
Ing. Igor Štverka MBA, HDL Automation s.r.o.
 
09 System Foxtrot jako centrála pro Smart house i komunikačni uzel pro Smart City a Smart Grid

Jaromír Klaban,

 
10 P4.SMART.CITIES.Bezpilotní.E.Bus

Ing. Ivo VANĚK, EUR ING, předseda Výboru pro energetické úspory Zastupitelstva městské části Praha 4

 
11 IoT v energetice

Ing. Pavel Vejnar, Easycon

 

11 IoT v energetice

Ing. Radek Sysel