Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Inteligentní budovy

Konference Inteligentní budovy 

Festival technologických inovací pro udržitelný rozvoj

6. června 2016, od 10 hodin Konferenční centrum City, sál TOWER, Praha 4

Témata, kterým budou autoři z akademické sféry i z praxe ve svých příspěvcích věnovat na konferenci hlavní pozornost, by měla rozproudit širší diskusi účastníků kolem optimalizace pořizovacích a provozních nákladů staveb řazených do kategorie úsporných s inteligentním řízením provozu. Z čeho vychází tvrzení oponentů projektování energeticky úsporných staveb s vazbou na optimalizaci řízení městské infrastruktury, že pasivní a inteligentní znamená automaticky přemrštěně drahý při hodnocení poměru náklady/úspory (v praxi se jedná např. o důsledném užívání technologií pro optimalizaci vnějšího a vnitřního osvětlení, o úsporné vytápění a chlazení, využití reverzibilních tepelných čerpadel s rekuperací, budování infrastruktury městské zástavby s bezprostřední vazbou na dopravu a energetiku atd.). Na jednu konferenci je dané téma příliš široké a rozsáhlé. Hlavním cílem setkání účastníků bude, aby o nastíněných problémech začali všichni více přemýšlet a pokusili se hlavní zásady udržitelného rozvoje systematicky přenášet do řešených projektů a do svých každodenních pracovních úkolů. Citelné přínosy nových přístupů k řešení našich dnešních akutních problémů anebo jejich zanedbání můžeme bohužel zřetelně pocítit na vlastní kůži až po mnoha následujících letech.

 

Registrace na konferenci Inteligentní budovy 2016

CAPTCHA image
Zadejte kód z obrázku do pole níže
Vyplněním tohoto formuláře souhlasím s využitím uvedených osobních údajů (zejména e-mailové adresy) společností Sdělovací technika spol. s r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Dále uděluji společnosti Sdělovací technika spol. s r.o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to na dobu časově neomezenou. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem marketingu, tj. zejména pro zasílání obchodních sdělení. Udělený souhlas může být kdykoliv odvolán. Společnost Sdělovací technika prohlašuje, že je platně zaregistrována u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00035183.