Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


ICT DAY 2016

ICT DAY 2016 - Bezpečnost kyberprostoru

Žijeme ve společnosti, kde snaha chránit informace ve státní správě, nebo citlivá data v komerční sféře, je rok od roku důležitější a nákladnější. Stejně tak je třeba chránit identitu zákazníků, řadových uživatelů informačních systémů, autorská práva tvůrců atd. Specialisté jednotlivých firem řeší, co je třeba udělat okamžitě a jakým způsobem. I tak se stáváme na informačních systémech nebezpečně závislí. Legislativní meze definuje zákon o kybernetické bezpečnosti, jeho působnost zahrnuje jak státní správu, tak i obchodní a komerčně orientované organizace, v jejichž zájmu i jejich povinností je zavedení účinného vnitropodnikového systému řízení bezpečnosti jimi provozovaných informačních systémů (ISMS v duchu ISO/IEC27001). Nejdůležitější otázky kolem řešení problémů bezpečnějšího kyberprostoru budou na konferenci ICT Day 2016 vysvětlovat a ve svých příspěvcích nabízet efektivní řešení přední odborníci z akademické sféry i podnikové praxe. Podrobněji by se měli zabývat zejména:

  • kyberbezpečností v ČR v kontextu aktivit EU,
  • systémovými prostředky se zabezpečením proti kyberzločinu a kyberterorizmu,
  • psychologií interakce člověka s počítačem a Internetem,
  • legislativou a regulací s cílem zamezit zneužívání elektronických informací.

Všichni aktivní účastníci s konkrétními zkušenostmi a návrhem na řešení aktuálních problémů, budou vítáni zejména při závěrečné diskuzi, která by měla shrnout a završit ideově bohatý program konference.

Přednášky z konference

01 Nová evropská legislativa v oblasti kybernetické bezpečnosti
Mgr. Tomáš Flídr, člen rady ČIMIB
 
02 Ochrana citlivých dat aneb úspěšná implementace DLP v Praxi
Ota Čermák, Safetica Technologies s.r.o.
 
Matěj Zachar, Safetica Technologies s.r.o.  
03 Zabezpečení vnitřní sítě
základ rychlé a účinné reakce na kybernetický útok – Jindřich Šavel, Novicom, s.r.o.
 
01 Nová evropská legislativa v oblasti kybernetické bezpečnosti
Mgr. Tomáš Flídr, člen rady ČIMIB
 
02 Ochrana citlivých dat aneb úspěšná implementace DLP v Praxi
Ota Čermák, Matěj Zachar, Safetica Technologies s.r.o.
 
Ota Čermák, Matěj Zachar, Safetica Technologies s.r.o.  
03 Zabezpečení vnitřní sítě
základ rychlé a účinné reakce na kybernetický útok – Jindřich Šavel, Novicom, s.r.o.
 

04 Ochrana proti DDoS v praxi

Jiří Richter, Linux services

 
 
05 Analyzátory síťového provozu v praxi
Jiří Richter, Linux services

  06 Překážky v realizaci zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho nedostatky
Ing. Jiří Polák, výkonný ředitel CACIO
 
07 Analyzátory síťového provozu v praxi
Ing. Michal Vymazal, Linux services
 
08 Školy, Internet a Kyberbezpečnost
Marek Hencl, AARTKOM s.r.o.
 
09 Hrdinové a padouši v boji o kybernetickou (ne)bezpečnost

Pavel Duchan, Corpus Solutions a.s.

 
10 Mezinárodní veletrh it bezpečnosti, Norimberk: 18. – 20. 10. 2016

Tereza Tůmová – zastoupení it-sa pro ČR, it-sa