Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


eHealh Day 2015 - přednášky z konference

 

eHealth Day 2015

Na cestě k národní strategii elektronického zdravotnictví

Praha, 17. února 2015 - V tradičním termínu se v pražském kongresovém centru Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) uskutečnila konference eHealth Day 2015. Záštitu již jedenáctému ročníku odborné konference poskytl MUDr. Tom Philipp, PhD., MBA, náměstek Ministerstva zdravotnictví pro zdravotní pojištění, do jehož kompetencí spadá příprava Národní strategie elektronického zdravotnictví v ČR.

Konferenci připravila společnost Sdělovací technika ve spolupráci s Platformou elektronického zdravotnictví ČR a zúčastnilo se jí více než sto třicet zástupců managementu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a odborníků zabývajících se implementací nástrojů digitálního zdravotnictví. Aktuálnost problematiky projednávané na konferenci potvrdil i velký zájem partnerů nabízejících konkrétní řešení pro systém elektronického zdravotnictví. Generálním partnerem konference byla společnost E LINKX a.s., dalšími partnery společnosti DNS a.s., CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., PharmData s.r.o., GS1 Czech Republic, NESS Czech, Microsoft Česká republika, OR-CZ spol. s r.o a Národní telemedicínské centrum NTMC. Panelová diskuze, vedená RNDr. Petrem Benešem zastupujícím pořádající společnost Sdělovací technika, za účasti náměstka pro zdravotní pojištění, MUDr. Toma Philippa, PhD., MBA za MZ ČR a náměstka pro informatiku VZP ČR, Ing. Pavla Východského, PhD., ředitelky GS1 Czech Republic, Ing. Pavly Cihlářové a předního experta na kybernetickou bezpečnost, Ing. Aleše Špidly, manažera oddělení Řízení rizik PwC Česká republika, se soustředila na aktuální otázky implementace Národní strategie elektronického zdravotnictví v ČR, další vzdělávání uživatelů systému elektronického zdravotnictví a otázky zajištění bezpečnosti citlivých dat.

S tím, jak se informační systémy v oblasti zdravotní péče stávají stále stěžejnější pro klinickou péči a provoz nemocnic, jsou také ředitelé IT ve zdravotnických zařízeních pod značným tlakem. Jak plynula desetiletí, nejčastěji implementovány byly systémy určené pro automatizaci transakcí jak v klinickém, tak administrativním kontextu. Zjevným výsledkem instalace stále dalších transakčních systémů byl dramatický nárůst pohotově dostupných digitalizovaných dat. Tato data berme jako jakési „výfukové plyny“ z transakčních systémů – tyto systémy totiž nebyly instalovány primárně pro sběr dat, ale ona data vznikla jako užitečný vedlejší produkt. Zvýšení provozní výkonnosti však vyžaduje, aby zdravotní systémy zajišťovaly fúzi těchto dat a následně jejich analýzu.

Jiným zájmem při implementaci nemocničních informačních systémů po řadu let bylo výkaznictví, které poskytovalo jakési informační momentky o nemocnici a požadavcích regulace pro její management nebo další skupiny ve vedení. Dnes se tyto systémy musí nezbytně soustředit na zlepšení výkonnosti a efektivnosti, zvláště na straně klinické péče. Podstatná přitom je nabídka analytických funkcí, které mohou přemostit a sdružit více aplikací – klinické systémy, finanční systémy, indikátory spokojenost pacienta, atd. Výkaznické systémy vložené do transakčních systémů k tomu zřejmě nemohou sloužit. Navíc analytika vyžaduje více než jen výkaznictví; zdravotní systémy musí podporovat schopnost ponořit se do těchto komplexních, sdružených dat a skutečně pochopit reálnou provozní efektivitu systému zdravotní péče. To však není možné provádět nad databázemi transakčního systému, aniž by to negativně ovlivnilo jeho výkon. Vyžaduje to oddělené datové úložiště.

Pro práci se všemi těmito daty a získání ukazatelů nákladů a kvality musí šéf IT implementovat podniková analytická řešení. Věřme, že organizace poskytující zdravotní péči budou od IT primárně očekávat podporu a zlepšení spolehlivého systému provozu a zajištění komplexního přístupu k potřebným informacím prostřednictvím hbitého úložiště dat a nabídky analytických funkcí.

Transakční systémy musí být zavedeny a musí spolehlivě fungovat, ale to se postupně stane více součástí funkce údržby než strategickým imperativem. Motorem inovací v systému zdravotní péče jsou však nyní informace. Sběr a zevrubná analýza dat totiž umožní, aby se zdravotní systém stal organizací, která se trvale zdokonaluje a učí. Informační a komunikační technologie tak budou hrát klíčovou roli v poskytování zdravotní péče v budoucnosti. K tomuto cíli směřuje i práce projektového týmu pro tvorbu Národní strategie elektronického zdravotnictví v rámci Oddělení poradců a strategií MZ ČR.

Přednášky z konference

Úvodní slovo

RNDr. Petr Beneš

Sdělovací technika


Elektronizace z pohledu řešení nedostatku finančních prostředků ve zdravotnictví

MUDr. Marek Zeman, MBA

ředitel FNKV


Elektronizace z pohledu činností zdravotní pojišťovny

Ing. Pavel Východský, Ph.D.,

náměstek ředitele pro informatiku, VZP ČR


Data zdravotnictví pro zdravotnictví!?!

Zdeněk Novák

Senior Business Architect, E LINKX


Archivní platforma pro důvěryhodné ukládání dokumentů

Mgr. Tereza Skládanková

analytik, TECHNISERV IT


Budoucnost NIS v době Digital Health

Ing. Vít Bureš

odborník na nemocniční informační systémy


Moderní ordinace – eHealth v praxi

Bc. Vladimír Přikryl, jednatel a generální ředitel & MUDr. Kateřina Klímová, MBA, lékařka

CGM ČR


Plány a realita českého eHealth

Ing. Jiří Čížek

Platforma pro elektronické zdravotnictví


Bezpečnost pacienta – na cestě od zaklínadla k reálným řešením

Ing. Tomáš Martoch

Business Development Manager, GS1 Czech Republic


Integrace centrálních aplikací eHealth do různých informačních systémů poskytovatelů zdravotní péče

MUDr. Helga Kajanová, Consultant Principal & Ing. Peter Linhardt, PhD., Senior Consultant & Ing. Patrik Arnošt, Project Manager

NESS


Vize elektronického zdravotnictví

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

náměstek ministra zdravotnictví, MZ ČR


Příprava Národní strategie elektronického zdravotnictví: Organizační a metodický rámec tvorby strategie, Předpoklady a stav prací

Ing. Martin Doležal & Ing. Jiří Borej

členové projektového týmu Národní strategie elektronického zdravotnictví, MZ ČR


Rozsah a význam informací o lékových interakcích

PharmDr. Josef Suchopár

expert na lékové interakce, INFOPHARM


Podíl číselníku PDK v rozvoji informačních a procesních standardů

Ing. Josef Šimáček, DrSc.

jednatel, PharmData


Archivace a sdílení zdravotnické dokumentace v souladu s legislativou

Bc. Ondřej Kolouch

obchodní úsek divize Medical Solutions, OR-CZ


Implementace telemedicíny do klinické praxe

Ing. Lukáš Roubík

odborný garant, NTMC


Mezinárodní projekty a výzvy v oblasti telemedicíny, asistivních technologií a eHealth

Ing. Zdeněk Gütter CSc., technický expert & Ing. David Kula, MBA, projektový manažer

NTMC


Moderní technologie pro eHealth

Ing. Pavel Číž

nezávislý konzultant v oblasti ICT technologií


E-zdravotnictví: Vzdělávání stmeluje zaměstnance nemocnice

Ing. Vladimír Rous, MBA

CIO, Thomayerova nemocnice