Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Kompletní seznam článků

DXC Technology umožní rychleji automatizovat podnikové procesy

Nová digitální platforma Agile Process Automation pro robotickou automatizaci procesů je dostupná jako služba

Praha, 26. března 2018 – Společnost DXC Technology (NYSE: DXC), globální lídr v kategorii technologicky nezávislých poskytovatelů komplexních IT služeb, oznámila novou digitální platformu DXC Agile Process Automation (APA). Tato platforma kombinuje cloudové služby a robotickou automatizaci procesů (Robotic Process Automation, RPA) s vestavěnou umělou inteligencí a pomáhá firmám se zdokonalením jejich podnikových procesů.

Nová platforma DXC APA představuje ucelené a plně agilní řešení, které usnadňuje transformaci stávajících procesů s cílem využít všech výhod automatizace, případně umožňuje vytvořit nové provozní modely pro inovace v podnikání. Na zpřístupnění této platformy podnikovým zákazníkům bude DXC spolupracovat se společnostmi PwC, Blue Prism a UiPath v rámci své špičkové partnerské sítě DXC Partner Network.

Česká republika se stejně jako celá Evropa potýká s velkým nedostatkem zaměstnanců. Platforma Agile Process Automation pomáhá firmám napříč odvětvími rychleji nasadit nástroje na automatizaci obchodních procesů (RPA) a uvolnit ruce zaměstnancům na práci s vyšší přidanou hodnotou,“ řekl Bedřich Luft, generální ředitel české pobočky DXC Technology. „Platforma umožňuje zejména zrychlenou analýzu stávajících procesů a jejich automatizaci prostřednictvím cloudové RPA služby, kterou zákazníci mohou čerpat zcela flexibilně, dle aktuální potřeby.

Díky použití platformy DXC APA je možné výrazně zkrátit dobu celého automatizačního projektu a celé řešení lze financovat z provozních prostředků a bez nutnosti nákupu jednotlivých licencí.

Robotické automatizaci procesů se nevyhne žádná velká organizace a otázkou tak pouze je, kde tuto automatizaci nasadit a jak přínosy maximalizovat,“ dodal doktor Ron Babin, zástupce výzkumného poradce společnosti International Data Corporation (IDC). „Firmy musí identifikovat ty správné příležitosti a začít se zkoušením automatizace procesů – jen tak totiž pochopí, jak jim automatizace pomůže snížit náklady a udržet si konkurenceschopnost vůči svým konkurentům.

Mezi přínosy platformy DXC Agile Process Automation patří:

-       Diagnostika a hodnocení: platforma DXC APA umožňuje díky umělé inteligenci analyzovat strukturovaná, nestrukturovaná i utajená data a nabídnout zákazníkům podrobné a plně transparentní pohled na efektivitu jejich podnikových procesů. To vše navíc v reálném čase.

-       Poradenství: společnost DXC a její partneři mohou datově orientovanou analýzu podnikových procesů využít k vytvoření časového plánu robotické automatizace procesů, který bude opřený o průmyslové standardy a osvědčené postupy.

-       Modulární automatizace: DXC a partneři mohou rychle nasazovat moduly BPS Automation Factory a nabídnout tak svým zákazníkům pružnost, která zajistí takřka okamžité výsledky.

-       Hybridní digitální pracovní síly: díky platformě DXC APA lze propojit lidi, umělou inteligenci a roboty a vybudovat flexibilní hybridní pracovní síly. Práci bude těmto digitálním silám inteligentně a optimálně rozdělovat automatizovaný cloudový orchestrátor.

Za platformou DXC APA stojí partneři společnosti DXC a více než tisícovka specialistů této společnosti na oblast automatizace, kteří ve třech delivery centrech nasadili přes 700 robotů. Zákazníci díky tomu získali větší přehled o svých procesech a dosáhli celkového snížení chybovosti, nákladů i rizik.

V delivery centrech mohou roboti samostatně vykonávat rutinní administrativní úkony a jejich typická produktivita při správně optimalizovaném procesu může být 4x až 10x vyšší než lidská práce,“ dodává Bedřich Luft.

Více informací o digitální platformě DXC Agile Process Automation naleznete na dxc.technology/apa.

Autor
Posted in: Aktuality