Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Kompletní seznam článků

Evropský parlament odhlasoval tři klíčové body v balíčku Čistá energie pro všechny Evropany

Vyjednávání o legislativním balíčku Čistá energie pro všechny Evropany jde do finále. Jaké budou důsledky pro české teplárenství? I o tom se bude diskutovat na Dnech teplárenství a energetiky 2018.

Cílem legislativního balíčku Čistá energie pro všechny Evropany, který na konci roku 2016 představila Evropská komise, je nastavit cíle EU do roku 2030 včetně nástrojů pro jejich dosažení.

Minulý týden odhlasovali poslanci Evropského parlamentu pozici ke třem klíčovým legislativním návrhům z balíčku. Konkrétně jde o směrnici o energetické účinnosti, směrnici o podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů a nařízení o správě energetické unie. Evropská rada má své postoje k těmto návrhům také odsouhlasené a v nejbližší době tak začne vyjednávání o konečné podobě legislativy mezi Radou a Evropským parlamentem za účasti Evropské komise, tzv. trialog.

Můžeme být spokojeni, ale stále je oč bojovat

Vyjednávání budou složitá, protože postoje Evropského parlamentu a Rady se zejména v oblasti celkových ambicí výrazně liší. V případě směrnice o energetické účinnosti Evropský parlament nakonec ustoupil ze svého dřívějšího požadavku na cíl energetických úspor ve výši 40 % a schválil požadavek „jen“ na 35 %. Ani to ale zřejmě nebude pro Radu, která s obtížemi podpořila návrh Evropské komise ve výši 30 %, přijatelné. V případě směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů jsou pozice ještě vzdálenější. Zatímco Rada podpořila návrh Evropské komise na cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 ve výši 27 %, Evropský parlament požaduje 35 %.

Pro teplárenství jsou však důležité i techničtější aspekty obou směrnic. Směrnice o energetické účinnosti nově vymezuje požadavky na měření a vyúčtování spotřeby tepla. Směrnice o podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů stanoví cíl nárůstu podílu tepla z obnovitelných zdrojů energie, kritéria udržitelnosti pro pevnou biomasu nebo podmínky pro přístup tepla z obnovitelných zdrojů do teplárenských soustav. Právě tyto nové požadavky budou patřit mezi témata konference Dny teplárenství a energetiky 2018, která se uskuteční 24. - 25. dubna 2018 v Hradci Králové.

„Co se týče technických témat důležitých pro teplárenství, můžeme být s dosavadním průběhem legislativního procesu celkově spokojeni. V pozicích obou hlavních aktérů vyjednávání nejsou zásadní rozpory a v dalším procesu půjde převážně o doladění technických detailů, i tak je stále o co bojovat," řekl výkonný ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek.

Evropský parlament se v technických otázkách přiblížil Evropské radě

Ve směrnici o energetické účinnosti se především podařilo významně zmírnit některé návrhy Evropské komise a Evropský parlament i Rada požadují, aby zejména individuální měření tepla v bytech bylo podřízeno kritériu nákladové efektivity. Podařilo se také vyjasnit pojmy i požadavky na vyúčtování dodávek tepla. Celkově jsou pozice Evropského parlamentu i Rady poměrně blízko a jednání by v této oblasti neměla být příliš složitá.

Směrnice o podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů energie obsahuje z pohledu teplárenství celou řadu důležitých ustanovení. Jednoznačným úspěchem je, že se podařilo prosadit zahrnutí odpadního tepla z průmyslu a terciální sféry do cíle meziročního zvyšování podílu tepla z obnovitelných zdrojů energie do pozice Evropského parlamentu i Rady. V případě přístupu do teplárenských sítí Evropský parlament i Rada odmítly možnost zákazníků teplárenských soustav měnit dodavatele a vydaly se cestou sjednaného přístupu třetích stran do teplárenských soustav podobnou legislativní úpravě v České republice. Velmi podobný názor mají nakonec Evropský parlament i Rada na kritéria udržitelnosti biomasy i velikost zařízení, od které mají být aplikovány.

„Evropský parlament zaujal k řadě technických otázek ve směrnici o podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů racionální postoj a přiblížil se pozici Evropské rady. Jednání však nejsou u konce a Teplárenské sdružení ČR se bude nadále snažit přispět k dosažení funkčního kompromisu,“ uvedl Martin Hájek.

O finální podobě balíčku čisté energie a jeho dopadech na teplárenství budou na Dnech teplárenství a energetiky diskutovat zástupci státní správy s odbornou veřejností. Pozváni budou také poslanci Evropského parlamentu, kteří se vyjednávání aktivně účastnili.

 

Autor
Posted in: Aktuality