Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Kompletní seznam článků

Connected for Health vydal Doporučení pro zlepšení digitální domácí péče

Evropská projektová skupina zformulovala šest doporučení pro rozvoj elektronického zdravotnictví (eHealth) prostřednictvím širokopásmových telekomunikačních sítí. Doporučení cílí na podporu tvůrců politiky a ostatních zúčastněných stran plánujících zavést nebo rozšířit  FTTH (Fiber To The Home) sítě i pro aplikace digitální domácí péče. Digitální domácí péče představuje sociální a zdravotní péči poskytovanou za pomoci informačních a telekomunikačních technologií přímo u pacienta či klienta doma.

Během 12 měsíců účastníci projektu Connected for Health testovali služby digitální domácí péče prostřednictvím otevřeného přístupu k optickým sítím ve Finsku, Švédsku a Dánsku,” Uvedla Marjatta Eväsoja, ředitelka Regionální rady mezinárodních vztahů a kultury v Jižní Ostrobothnii, koordinátorka projektu. “Přineslo to pozitivní zkušenost pro pilotní účastníky, pokud jde o zlepšení kvality života, efektivních pracovních procesů, cenné zkušenosti pro průmysl a úspory nákladů pro municipality.”

Následující doporučení jsou založeny na informacích shromážděných pilotními účastníky v Dánsku, Finsku a Švédsku, znalostech partnerů projektu a poznatků současné literatury:

1. Podporujte zavádění FTTH sítí umožňujících připojení ve venkovských oblastech. FTTH sítě mohou pro budoucnost poskytovat infrastrukturu, která zásadně řeší problém šířky pásma (přenosové rychlosti) a omezení latence (reakční doby). FTTH vytváří prostor k zavedení optimálního mixu digitálních domácích služeb bez ztráty kvality služeb, a to nezávisle na geografickém umístění. To povede ke zlepšení kvality života a přinese úsporu nákladů ve zdravotní či sociální péči.

2. Podporujte neutralitu operátora, otevřený přístup pro nové FTTH sítě a podporujte účast místních (regionálních) samospráv. Projekt Connected for Health ověřil, že síťově neutrální operátor (otevřený přítup) a zapojení místní vlády (samosprávy) jsou klíčovými aktivátory pro přizpůsobení potřeb služeb a síťových požadavků a pro vytvoření skutečně otevřeného trhu, na kterém lze opatřovat digitální služby.

3. Definujte finančně udržitelný obchodní model pro služby domácí péče a šiřte úspěšné zkušenosti a dobré praxe. Zavedení jakékoli inovace ve společnosti musí být podpořeno obchodním plánem, ve kterém všechny zúčastněné strany mají co získat a ze který umožní profitovat všem.

4. Připravte organizační změny a vzdělávací programy nezbytné pro úspěšné zavedení nových digitálních služeb. Implementace digitálních domácích služeb často vyžaduje změny pracovních postupů a služeb poskytovaných v rámci zdravotní a sociální péče. Personál musí být zapojen, vyškolen a maximálně podporován. Uživateli domácí péče musí být poskytnuta péče minimálně stejně kvalitně jako v tradičním modelu.

5. Definujte speciální třídu digitálních služeb pro digitální služby domácí péče včetně výkonnostních specifikací a síťových požadavků pro jejich poskytování. Pro poskytování služeb domácí péče by měla být využívána specifická třída digitálních služeb (nebo typ služby) mimo existující komerční triple-play služby (internet, televize, telefon), jelikož digitální domácí péče má přísné požadavky na bezpečnost, kvalitu a spolehlivost.

6. Standardizujte technické platformy pro poskytování služeb digitální domácí péče s využitím vyhrazeného komunikačního kanálu. Zkušenosti pilotních projektů naznačují, že pro digitální péči by mělo být uvažováno o speciálně vytvořené standardizované technické platformě.  Tím, že poskytuje připojení všem klientům digitálních služeb prostřednictvím jediného vyhrazeného připojení, taková platforma zaručuje požadovanou kvalitu služby a současně vytváří podmínky pro trh služeb digitální domácí péče.

 “Spolu s rozvojem strategie Jednotného digitálního trhu EU a inicitivou Evropského inovačního partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí může zjištění v Doporučující zprávě také sloužit jako katalyzátor pro růst trhu služeb digitální domácí péče a produktů ve venkovských oblastech", říká Silas Olsson, manažer mezinárodní spolupráce Oblast eHealth, SICS švédských informačních a komunikačních technologií, který je součástí RISE Švédska.

Connected for Health projekt

Connected for Health projekt, probíhající mezi červnem 2015 a červnem 2016, studoval dva významné aspekty užití FTTH na základě otevřeného přístupu při řešení potřeb stárnoucí populace v Evropě. Prvním aspektem bylo sdílet zkušenosti severských zemí s ostatními evropskými zeměmi. Druhým aspektem bylo analyzovat a zpracovat dostupné informace o použití FTTH shromážděné z pilotů a z literatury pro zlepšení přístupu občanů k zdravotní a sociální péči s pozitivními kvalitativními a ekonomickými přínosy.

Celkově bylo do projektu Connected for Health zapojeno 14 partnerů z České republiky, Dánska, Finska a Švédska. Celkový rozpočet projektu je 1,7 milionů euro. Projekt byl spolufinancován prostřednictvím rozhodnutí Evropské komise C(2014) 2761.

Plná verze Doporučuící zprávy je přístupná na strankách projektu: http://www.epliitto.fi/connectedforhealth_en

 

Autor
Posted in: Aktuality