Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Kompletní seznam článků

Internet věcí je tu s IQRF

Ivona Spurná, MICRORISC s.r.o.

Na setkání IQRF Alliance, které se uskutečnilo na půdě českého Microsoftu ve dnech 11. až 12. ledna 2017, zazněly hlavní cíle a novinky, na které se můžeme v souvislosti s IQRF v roce 2017 těšit. Je to zejména zvýšení bezpečnosti a standardizace komunikace v rámci celého IQRF ekosystému. Tento rok bude také ve znamení progresivních změn technologické společnosti MICRORISC a sdružení IQRF Alliance.

Novinky v ekosystému IQRF

Bezpečnost s IQRF

Technologie IQRF je bezdrátová technologie pro přenos dat v mesh sítích s extrémně nízkou spotřebou a vysokou spolehlivostí. Přenos je obousměrný a dostatečně rychlý jak pro sběr dat, tak pro řízení elektronických zařízení. V prvním kvartále 2017 bude uvolněna nová verze 4.0 operačního systému IQRF OS, v němž jsou implementovány nové bezpečnostní prvky. Každý bezdrátový systém je vystaven potenciálním útokům. IQRF využívá k šifrování standard AES-128. Kromě šifrování přenášených dat je zajištěna také jejich integrita.

Jsou implementovány tři různé bezpečnostní ochrany, všechny založené na AES-128:

-       přístupové šifrování,

-       síťové šifrování,

-       uživatelské šifrování.

Těmito bezpečnostními mechanismy je zajištěno, že je šifrována síťová komunikace, uživatel si může vlastním klíčem šifrovat přenášená data, a připojení prvků do sítě, stejně jako zálohování a obnova, je chráněno bezpečnostním klíčem.

Změny v architektuře IQRF

Hynek Syrovátka, technický ředitel IQRF Alliance, otevřel otázky týkající se kompatibility a interoperability zařízení.

Byl podán návrh na vznik úložiště s popisy zařízení, které budou strojově zpracovatelné. Budou definovány standardní třídy zařízení (např. čidla, aktuátory). Brány a cloudy získají veškeré informace o tom, jak probíhá komunikace, jaké údaje zařízení poskytují, jak je interpretovat, a jak je případně řídit. Tím bude možno zařízení do sítí přidávat snadněji. Proces certifikace interoperabilních zařízení bude upřesněn v průběhu roku 2017.

   

    

IQRF Tech

„Proto, aby vývoj technologie IQRF mohl pokračovat výrazně rychlejším tempem, aby byla mimo jiné umožněna integrace IQRF přímo na čip, a tím se umožnilo zlevnění a její masivní rozšíření, vznikne nová společnost IQRF Tech s.r.o., která bude investiční příležitostí pro strategické partnery. Do nové společnosti odštěpíme vše spojené s IQRF, tedy naše obrovské know-how, vývojové a obchodní týmy, patenty, ochranné známky, distribuční síť. S příchodem investičních partnerů chceme rozvíjet nová vertikální řešení pro oblast Internetu věcí a učinit z IQRF technologickou komunikační platformu, která bude ekonomicky atraktivní pro uživatele a technicky přitažlivá pro výrobce." představil očekávané změny ve společnosti MICRORISC v roce 2017 Vladimír Šulc, jednatel technologické společnosti MICRORISC.

IQRF Alliance a její nová podoba

„IQRF Alliance postupně roste. Aby bylo možno zajistit výraznou propagaci produktů a řešení jejích členů i v budoucnu v konkurenčním prostředí dalších aliancí a technologií, prodělá aliance výrazný přerod,“ shrnul plánované změny Šimon Chudoba, jednatel IQRF Alliance.

Členství v IQRF Allianci bude možné v různých režimech, od hlavních sponzorů, přes adoptery, až po neziskové instituce.

Novinky ve vývoji produktů a služeb

Setkání IQRF Alliance ve svém druhém dni probíhalo ve znamení prezentací pokroku produktů a služeb jednotlivých členů aliance.

IoT Starter

Na konferenci byl představen připravovaný produkt IoT Starter, který obsahuje senzorický a relé kit v síti IQRF, pro něž jsou připraveny programové nadstavby umožňující snadnější obsluhu. IQRF síť je propojena s Internetem oblíbenou vývojovou deskou UP od firmy AAEON, na straně cloudu figuruje Microsoft Azure zajišťující vizualizaci dat a ovládání prvků v síti IQRF.

Produkt je určen vývojářům, ale zároveň poskytuje snadné ovládání. Bude tak možno velmi rychle vyvíjet nové IoT produkty s využitím bezdrátové technologie IQRF, UP boardu a Microsoft Azure. Na trhu by se měl objevit na jaře 2017.

Systém pro bezpečnostní monitoring a lokalizaci

Působivou prezentaci si připravila firma Aledo. V mnoha provozech je potřeba sledovat stav zaměstnanců, zda nedošlo k úrazu, pádu apod. Společnost vyvinula unikátní systém pro lokalizaci a bezpečnostní monitoring zaměstnanců, systém se dá využívat i pro sledování produktů a zařízení. Řešení je postaveno na platformě IQRF a díky využití sítě čteček (osazených do svítidel či instalovaných samostatně) tak vytváří IQRF zóny v průmyslovém prostředí.

Systém je složen z následujících prvků:

-       LOKÁTOR/MODUL – zabudovaný v bezpečnostní helmě, aktivní s vlastním napájením, řízený procesorem a osazený potřebnými senzory

-       READER – optimalizované čtecí zařízení pro bezdrátovou komunikaci s lokátorem/modulem a bránou

-       GATEWAY – brána sloužící pro obousměrný převod dat ze sítě Ethernet do sítě IQRF

-       SOFTWARE – řídící část celého systému včetně grafického uživatelského rozhraní

Pokud tak například pracovník upadne, omdlí nebo je vystaven nežádoucímu okolnímu vlivu (pára, styk s kapalinou, vysoká teplota), dojde k poplachu pomocí varovného rozblikání svítidel v jeho nejbližším okolí a současně je upozorněna obsluha softwaru, odpovědní vedoucí a bezpečnostní pracovníci pomocí emailu či SMS zprávy.

Spolupráce s výrobci profesionálních GW

Pro komunikaci sítě IQRF se sítí Internet (obecně počítačovou sítí) je potřeba brána (GW). V současné době existuje na trhu mnoho výrobců, kteří se výrobou GW zabývají.

Kromě výše uvedené firmy AAEON, která mimo dalších produktů přináší do ekosystému IQRF svůj UP board, je zde také profesionální produkce od firmy Zyxel.

V propojení s IQRF vidíme velký potenciál pro průnik do oblasti IoT, připravujeme GW jak pro domácí použití, tak pro smal business a do budoucna i outdoor a industriální řešení" sdělil regionální manažer firmy Zyxel Petr Doutnáč.

Svou univerzální a průmyslovou GW představil za IQ Home József Kopják. V názorném příkladu ukázal kromě běžného sběru dat i chování GW v případě výpadku sítě. Kromě GW má IQ Home ve svém portfoliu také rozsáhlou řadu senzorů a aktivních prvků.

Bezdrátové IQRF zásuvky

Firma NETIO products a.s. představila připravovanou řadu svých chytrých bezdrátových zásuvek, pomocí kterých lze řídit připojená zařízení. V síti IQRF tak můžete zapínat/vypínat zásuvky na 230 V/16 A.

Vzdálená správa sítě IQRF


Pavol Korček, jednatel společnosti RehiveTech, představil způsob vzdálené správy IQRF sítě pomocí IQRF démona, software instalovaného na IQRF gateway. Systém umožňuje vizualizaci i správu IQRF sítě.

Pilotní projekt Životní prostředí – Zdravá škola

Na stav vnitřního ovzduší ve školách se zaměřuje projekt Životní prostředí – Zdravá škola, který realizuje O2 IT Services s.r.o. spolu s technickými partnery Protronix s.r.o., MICRORISC s.r.o., Camea a IQRF Alliance. Projekt koncepčně spadá do oblasti chytrých řešení, tzv. Smart City, a bude realizován v prostorách Smíchovské střední průmyslové školy (SSPŠ).

„Ve škole budeme po několik měsíců měřit stav vnitřního i vnějšího ovzduší. Zjištěná data budeme analyzovat v našem Smart Labu a v závěrečné zprávě poskytneme škole kromě výsledků také doporučení, která mohou pomoci ke zlepšení stávajícího stavu," sdělil Petr Hájek, manažer projektu.

Spolupráce s akademickým světem

V programu IQRF Smart School je v současné době více než 30 středních a vysokých škol z České republiky i zahraničí. Nově se do této komunity přidala univerzita z Norska (Oslo), Slovenska (Bratislava) a univerzity z Varšavy a Krakova.

Cílem tohoto programu je šířit informovanost o technologii IQRF do škol, propojovat akademický a průmyslový sektor a připravovat budoucí pracovníky v oblasti IoT znalé této technologie.

Aktuálně mají školy možnost se účastnit se svými studenty soutěže IQRF Wireless Challenge III, která je letos umístěna ve věstníku soutěží MŠMT. Soutěžit můžete o hodnotné ceny z oblasti Internetu věcí, jako je IoT Starter kit, dálkově ovládané zásuvky či bezdrátová čidla CO2 (www.iqrf.org/contest).

Na podzim 2017 se chystá pokračování úspěšné praktické akce IQRF IoT Hackaton.

FABLAB – otevřená dílna v digitální éře

Jihomoravské inovační centrum (JIC) v brzké době otevře svůj FABLAB, který umožní zájemcům ze strany široké veřejnosti setkat se prakticky s moderními technologiemi výroby. Laboratoř bude přístupná 24/7 a budou zde probíhat pravidelné přednášky a praktická cvičení jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.

JIC je členem IQRF Alliance, a tak mezi nabízenými workhopy určitě najdete i témata jako IQRF a využití této technologie v praxi.

Závěr

Na tomto pracovním setkání IQRF Alliance byl představen vývoj v oblasti produktů a služeb členů aliance a možnosti dalšího rozvoje a spolupráce mezi členy i s potenciálními členy. Byly nastíněny směry, kterými se budou v blízké budoucnosti jak technologie IQRF samotná, tak i IQRF Alliance, ubírat.