Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Kompletní seznam článků

Dne 10. listopadu byla na Setkání pracovníků z oboru televizní techniky i všech spřízněných duší v kongresovém sále Masarykovy koleje ČVUT slavnostně pokřtěna kniha Vzestupy a pády české televizní techniky, která podává svědectví nejen o vzniku a vývoji české televizní techniky v průběhu minulých osmdesáti let, ale také o osudech lidí, kteří se na tom podíleli.

Kniha je rozdělena do tří částí. Každá část obsahuje bohatou sbírku dobových fotografií a obrázků, které vhodně doplňují text a stručné životopisy významných osobností rozvoje televize z daného období. První část pokrývá období od roku 1945 až do zahájení pravidelného televizního vysílání. Po druhé světové válce začali otcové zakladatelé pod křídly armády a rozhlasu vyvíjet televizi podle německého standardu. Německý výzkum se za války ukrýval v Sudetech. Za tři roky předvedli pracovníci v Tanvaldu, a následně na mezinárodní výstavě rozhlasu Mevro v Praze funkční systém i s vysílačem. Nakonec vysílali přenos z XI. všesokolského sletu. Komunisté zpočátku neměli o televizi zájem, takže trvalo dalších šest let, než bylo v roce 1953 zahájeno pravidelné vysílání. Druhá část vypráví o vrcholném období české televizní techniky od roku 1953 až do sametové revoluce. Následovala éra profesionálního výzkumu vývoje studiové a přenosové televizní techniky a výstavba televizních středisek v celé republice. Zařízení byla zprvu elektronková, později tranzistorová pro černobílou a pak i pro barevnou televizi. Od počátku 70. let pak začalo zavádění výpočetní techniky a automatizace televizního provozu. Třetí část popisuje dobu po roce 1990, kdy dochází k pádu českého výzkumu, vývoje výroby televizní techniky. Kupodivu to neznamená konec české účasti, ale naopak eskalaci. Vznikly nové firmy schopné dodávat na míru vybavení ze zahraničního zařízení, řešit automatizaci a uplatnit informační technologie. Objevili se komerční televize, nové služby, rozšířila programová nabídka a začal boj o diváka. Dnes se vysílá digitálně s vysokým rozlišením a kromě pozemního vysílání jsou přístupné i programy šířené po kabelu a přes družici.

Knihu lze určitě doporučit nejen profesionálům a zájemcům o televizní techniku, ale i naprostým laikům, protože je velmi čtivá a v podstatě vypráví příběh rozvoje České televize a vývoje a výroby televizní techniky na pozadí doby.

Karel Vambera: Vzestupy a pády české televizní techniky

Vydalo nakladatelství BEN – technická literatura, Praha 2014

ISBN 978-80-7300-510-8

Cena: 499,- Kč

Autor: ČVUT