Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Časopis Sdělovací technika: 1/2018

Buďme spoluinovátory

Sdělovací technika – ST vstupuje tímto lednovým číslem do svého 65. ročníku. Jakkoliv zájem o tištěná – neelektronická média klesá, můžeme slíbit, že náš časopis, který sleduje vývoj odvětví sdělovací techniky, vytrvá. Každý měsíc se o tom budete moci přesvědčit. Internet věcí, který je dnes synonymem sdělovací techniky, nabízí firmám disponujícím správným obchodním modelem výnosnou budoucnost. Naší ambicí pak je tuto budoucnost správně zachytit, popsat a vyložit.

Smart zařízení, jako jsou domácí centrály automatizující osvětlení, a obecně technologie používající Internet věcí (IoT) se rychle stávají hybnou silou inovací. Dnes, v době nástupu smart technologií řada firem stále ještě experimentuje se způsoby, jak IoT zpeněžit. I když existují společnosti, které novou technologii již zavedly, globální trh IoT se vyznačuje nechutí spotřebitelů odvrátit se od „hloupých“ zařízení. Změna, kterou bude snížení cen nových produktů, však bude představovat hlavní povzbuzení důvěry zákazníků. Předpovědi říkají, že počet připojených zařízení IoT, senzorů a akčních členů dosáhne během příštích pěti let řádových nárůstů. Tradiční obchodní modely získají ve střednědobém horizontu tah a řada originálních nebo dnes jen náznakových řešení se objeví později. Aby se IoT stal výnosný a lukrativní, musí se peníze investovat zpět do výzkumu a vývoje. Kybernetická i materiální řešení, která tvoří tyto systémy, jsou na počátku nákladná. Hardwarové řešení je drahé a vyžaduje investici. Řada společností zabývajících se IoT si na počátku myslela, že každý bude chtít smart termostat, a teprve potom si uvědomila a pochopila, že je docela nákladné tento hardware realizovat. Zatímco zařízení IoT, jako smart osvětlení jsou již řadu let dostupná, zákazníci často uvádějí cenu jako hlavní překážku toho, aby k němu přešli od běžně používaného zařízení. Pro výrobce tradičních zařízení, neumožňujících připojení na Internet, je smart technologie pracovně náročná a nákladná z hlediska vývoje. Další nevýhodou je, že zákazníci jsou zdráhaví pořizovat si nákladná zařízení, která je třeba opravovat nebo udržovat prostřednictvím měsíčního předplatného služeb.

U velkých společností, které prodávají státní správě nebo místní samosprávě může být technologie IoT často přizpůsobena modelu, který je odvozen od určité formy financování státem. Zatímco obchodní model implementace IoT do pouličního osvětlení spoléhá na státní a místní autority, které pořídí dostatečně velké počty světel a řídicích systémů, budoucí aplikace IoT mohou po správních úřadech a zákaznících žádat podpis měsíčního předplatného služeb. Příkladem může být například smart likvidace odpadů.

Zpeněžení možností, které nabízí svět IoT, představuje často výzvy shodné s těmi, které můžeme vidět u start-upových firem – potřebu stejných dovedností pro řešení stejných náročných problémů. Rok 2018 může představovat rozhodující předěl pro rozvoj IoT, kdy se posuneme od první fáze, která se soustředila na inkrementální zdokonalování, k nové fázi, v níž IoT získá potřebnou kinetickou energii spolu s tím, jak budou adresovány bariéry a výzvy týkající se struktur bezpečnosti, průmyslových standardů a další. Téma roku 2018 bude o transformačním vlivu, kterýmohou technologie IoT mít. Internet věcí nutí firmy, velké i malé, spoluinovovat a spoluvyvíjet. Propojené produkty nabízejí svým výrobcům klíčové postřehy z toho, jak jsou zákazníky využívány. A to je zdrojem informací pro vývoj. Dalším významným momentem je to, že dávají svým výrobcům příležitost „přibalit“ k nabízeným produktům smart cestami atraktivní služby. To se týká i ST.


Pro přístup do elektronické verze zašlete SMS ve tvaru ST 01 18 na číslo 90207. Cena je 30 Kč + cena SMS dle Vašeho tarifu. Toto číslo pak budete mít k dispozici k prohlížení online i ke stažení na stránce e-Časopis.

Současná česká energetika a její vývoj

Článek poskytuje základní pohled na současnou českou energetiku a její budoucí vývoj. Nejdříve jsou zmíněny legislativní předpoklady a problematika digitalizace energetických soustav a následně je na základě oficiálního a záložních plánů na zajištění dodávky elektřiny demonstrována budoucnost energetiky v ČR. Na závěr je rozebírána udržitelnost české energetiky a využití obnovitelných zdrojů.

Autointerview – nevěřte revolucím

Určitou zajímavostí časopisu Sdělovací technika je, že za dobu své téměř 65leté historie měl pouze tři šéfredaktory. Poslední tři desítky let tuto úlohu, jako třetí v pořadí, plní RNDr. Petr Beneš, který si v této souvislosti položil tři zásadní otázky.

Inteligentní města se transformují pomocí technologie LoRa

Udržitelný rozvoj měst vyžaduje zavádění inteligentní řešení, která umožní lepší správu služeb, zlepšení kvality života a snížení provozních nákladů. Očekává se, že kritickým prvkem úspěšnosti pro tyto a další iniciativy bude technologie LoRa, která byla vyvinuta pro zajištění levné obousměrné komunikace v rámci IoT.

Inteligentní parkovací systémy založené na IoT šetří čas i peníze

Jedním z nejvážnějších problémů, které řeší velká města, jsou omezené možnosti parkování. Řešením je zavedení inteligentních parkovacích systémů, které umožňují výrazně efektivnější využití dostupných parkovacích míst. Článek popisuje výhody, které přináší zavedení inteligentních parkovacích systémů založených na Internetu věcí.

Konference Radiokomunikace 2017

Ve dnech 17. až 19. října 2017 se v Pardubicích konala tradiční konference Radiokomunikace, která si drží postavení nejvýznamnějšího setkání odborné veřejnosti z oblasti rádiové komunikaci včetně reflektování vazeb na související oblasti. Konference zahrnovala 28 přednášek rozvržených do pěti tematických bloků, z nichž každý uzavírala panelová diskuse.

Digitální budoucnost průmyslové automatizace na SPS IPC Drives 2017

Na sklonku listopadu se Norimberské výstavním centru konal již 28. ročník veletrhu SPS IPC Drives, který tradičně představuje nejnovější řešení z oblasti průmyslové automatizace. Na ploše 130 000 m2 se v 16 halách představilo rekordních 1 675 vystavovatelů, kteří prezentovali své nejnovější produkty a řešení.

Čas digitálních týmů

Možnosti naší komunikace a spolupráce se opět zásadně proměňují, v poslední době kolem nás vznikají netradiční týmy fungující bez ohledu na místo a často i čas. Článek popisuje jaké nové collaboration technologie jim umožňují vzniknout a co stojí uprostřed jejich týmové spolupráce.

Přichází čas na realizaci průmyslu 4.0

Rostoucí poptávka po vysoce kvalitních produktech vyráběných na zakázku za přijatelnou cenu staví před průmyslové podniky nové výzvy, které bude možné efektivně řešit pouze prostřednictvím digitalizace. Společnost Siemens představuje zajímavé inovace, které by měly napomoci zkrátit dobu uvedení na trh, zlepšit flexibilitu, efektivitu a kvalitu procesů a výrobních odvětví.-