Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Časopis Sdělovací technika: 2/2018

Což takhle Březen – měsíc IoT?

 Společenské dění prvních dnů března mně přivedlo k zamyšlení v širších „historických“ souvislostech. Březen je totiž zajímavý měsíc. V roce 1955, tedy v období považovaném z hlediska svobody slova v naší historii za dobu temna, se začala psát historie Března – měsíce knihy. S příchodem Sametové revoluce v roce 1989 přestal být Měsíc knihy “ministersky” řízenou akcí a postupně zanikl. V únoru 1992 proběhlo slavnostní připojení naší země k Internetu a o šest let později, v roce 1998 se uskutečnil první ročník informační kampaně Březen – měsíc Internetu. Ta pod taktovkou sdružení BMI následně až do roku 2008 každoročně upozorňovala na význam sítě Internet pro rozvoj společnosti a její hospodářské prosperity. V současné době jedinou celostátní akcí, která si bere na pomoc symbolické probuzení se do prvního jarního měsíce roku, je aktivita Březen – měsíc čtenářů, jejímž organizátorem je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Ale zpět ke smart technologiím. Což takhle Březen – měsíc Internetu věcí? Letošní rok bude pro toto odvětví podle řady studií fascinující. Zákazníci i podnikatelé očekávají příští velkou inovaci. Jsou všichni připraveni přijmout a využít průlomový vliv Internetu věcí (IoT) na náš životní styl od bankomatů, které podávají zprávu o kriminalitě v jejich blízkosti, přes vidličky upozorňující na to, že jíme moc rychle, až po IP adresy orgánů v našem těle, které umožňují lékařům připojit se a zjišťovat jejich stav.

Osvojení IoT je rozsáhlé, rozvoj však bude brzděn řadou problémů včetně problémů kybernetické bezpečnosti, vládních regulací a především omezených schopností uživatelů přizpůsobit se a přijmout změnu. Primárním problémem však zůstává chybějící standardizace a množství subjektů, které je třeba přivést k jednacímu stolu.

S rostoucím podílem špičkových technologií se zařízení IoT od smart telefonů, přes nositelnou elektroniku, až po lékařské přístroje stávají cílem útoků kyberzločinu. Novou nadějí pro bezpečnost IoT se stává blockchain. Neuvěřitelný nástup kryptoměny, který je postaven na technologii blockchain, se stal vlajkonošem spojitých transakcí, pro které mohou být použita v reálném čase data z kanálu IoT při zachování soukromí všech zúčastněných stran. Rostoucí zájem o technologii blockchain povede k dalšímu logickému kroku, kterým je konvergence zařízení a služeb blockchain a IoT – BIoT. Rýsuje se tak množství zcela nových služeb a obchodních příležitostí. BIoT například může sledovat dodávky léčiv nebo vytvářet Smart Cities, v nichž propojené topné systémy lépe řídí spotřebu energie a připojené dopravní semafory lépe zvládají dopravní zácpy.

Nesporný vliv má IoT jako vábnička pro start-upy, pro rizikový kapitál a inovativní projekty. Řada společností si již zajistila doplnění IoT do nabídky svých služeb, včetně dopravy, maloobchodu, pojišťovnictví a důlního průmyslu.

Fúze analytiky dat IoT s umělou inteligencí AI v příštích dvou letech postoupí rychle kupředu. AI podpoří optimalizaci a vzájemné přizpůsobení IoT zařízení a souvisejících procesů a infrastruktury. V řadě vertikál IoT se vyvinou transformační obchodní modely typu IoT-as-a-Service podporované nástroji Big Data a AI. Příkladem takových modelů mohou být osvětlení jako služba (L-a-a-S), železnice jako služba (R-a-a-S) nebo výtahy jako služba (E-a-a-S).

Svět, který přijde, čeká rozmach Internetu v ekonomice sdílených věcí. Proč bychom tedy v atmosféře „digitalizace v demisi“ nemohli slavit Březen měsíc Internetu věcí? Ať žije BMIoT!

 

Pro přístup do elektronické verze zašlete SMS ve tvaru ST 03 18 na číslo 90207. Cena je 30 Kč + cena SMS dle Vašeho tarifu. Toto číslo pak budete mít k dispozici k prohlížení online i ke stažení na stránce e-Časopis.

Poznatky z národních iniciativ Průmysl 4.0 v Evropě

 

Článek poskytuje přehled hlavních poznatků z národních iniciativ Průmysl 4.0 (I4.0) v Německu, Velké Británii, Francii, Itálii, Španělsku, Nizozemí, Švédsku a České republice. Nejdříve jsou porovnávány základní charakteristiky národních I4.0 zahrnující cíle, oblasti zájmu, způsoby financování, výsledky a výstupy a také implementaci a způsob řízení. Následně jsou zmíněny hlavní poznatky a průřezová témata.

Smart Region Tour se společností GORDIC

První březnový pátek se v Rezidenci primátorky hlavního města Prahy uskutečnila první ze série akcí Smart Region Tour 2018. Jedním z partnerů této Road Show je již druhým rokem společnost GORDIC, tradiční partner konferencí časopisu Sdělovací technika. O rozhovor na téma Smart Region Tour jsme požádali Václava Pávka, vedoucího týmu Smart Cities společnosti GORDIC, který bude také hostem naší dubnové konference Smart City – domov chytrých domácností.

 

Sdílená ekonomika a udržitelnost

Sdílená ekonomika je spojována se sdílením lidských, fyzických a intelektuálních zdrojů. Průnik sdílené ekonomiky do různých odvětví lidské činnosti je často označován jako předpoklad dalšího udržitelného rozvoje. Rozhovor na toto aktuální téma nám poskytl prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c., vedoucí pracovní skupiny Mobilita České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.

 

Prediktivní údržba v Průmyslu 4.0.

Článek se zabývá možnostmi prediktivní údržby v rámci Smart Factory, která využívá techniky strojového učení a umělé inteligence. Dále je zmíněna analytická platforma Insight společnosti TIBCO, která sdružuje různé analytické technologie vhodné pro zavádění Průmyslu 4.0. 

 

Mobile World Congress 2018

Ve dnech 26. února až 1. března hostila Barcelona již potřinácté Mobile World Congress – největší a nejvýznamnější akci mobilního průmyslu – kde jsou každoročně představovány budoucí vize a inovace a nejnovější produkty, služby a řešení. Mezi hlavní témata letos patřily technologie pro sítě 5G, umělá inteligence, Internet věcí, obsah a média, drony a blockchain.


Co nového přinesl embedded world 2018

Požadavky na kvalitní embedded systémy se každoročně zvyšují, což nutí firmy po celém světě trvale investovat do vývoje a inovací. Norimberk již po šestnácté hostil nejvýznamnější světové setkání vývojářů, expertů a techniků, které umožňuje jednotlivým subjektům prezentovat své dosavadní výsledky, stanovovat budoucí trendy a navazovat klíčová technologická partnerství, jež umožní další rozvoj a zlepšení současně nabízených produktů.

 

eHealth Day 2018 – digitalizace zdravotnictví pokračuje

Rychlý přístup k digitálním záznamům, automatická kontrola kontraindikací léků, zařízení monitorující dálkově stav pacienta – to jsou jen jedny z mála výhod, jaké s sebou postupující elektronické zdravotnictví přináší. Daří se však úspěšně implementovat novinky do praxe a nezatěžovat přitom lékaře složitými systémy, kterým následně věnují více času než samotným pacientům? I na tyto otázky se snažila odpovědět konference časopisu Sdělovací technika.


Lidská inteligence jako služba cloudového prostředí

Existují dnes počítačové systémy, které by podobným způsobem dokázaly nabízet i jistou formu „lidské inteligence“? Systémy, které by nám na požádání umožňovaly řešit problémy dlouhou dobu relevantní pouze pro zpracování lidskými mozky? Je cílem těchto systémů lidskou inteligenci a celkově naše myšlení úplně nahradit nebo nám dopomoci k lepším výsledkům? Jednoduchou odpovědí na tyto otázky je cognitive computing.

 

Zabezpečení průmyslových embedded systémů připojených ke cloudu

Využití vzdáleného internetového přístupu ke strojovému vybavení v továrnách představuje potenciální bezpečnostní riziko, které však lze při správném postupu účinně minimalizovat. Článek popisuje koncept bezpečného uložení soukromého klíče pro autentizaci síťových uzlů v prostředí výrobních závodů. 

 

Vysoce integrovaná řídicí jednotka pro různé typy motorů

Kromě elektrifikace pomocných zařízení, jako jsou čerpadla a ventilátory, jsou v automobilových aplikacích stále oblíbenější kartáčové i bezkartáčové stejnosměrné motory a krokové motory s nízkým výkonem. Článek popisuje vysoce integrovaný obvod od společnosti Micronas, který je určen pro řízení všech těchto tří typů motorů. 

PRŮMYSL 4.0

národní iniciativy v Evropě 

SMART REGION

Road Show se společností GORDIC

UDRŽITELNOST

a sdílená ekonomika 

DIGITALIZACE

zdravotnictví pokračuje