Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Časopis Sdělovací technika: 09/2017

Vezeme se k pasažérské ekonomice  

S koncepcemi Smart Cities se stále výrazněji vynořuje i vize autonomních vozidel. Nedávno zveřejnila společnost Intel závěry své nové studie, která zkoumá ekonomický potenciál této významné technologické změny, kdy se dnešní řidiči stanou pasažéry. Podobně jako nové digitální obchodní modely spojené s využíváním osobní výpočetní techniky, Internetem, všudypřítomnou konektivitou a smart telefony umožnily vznik celých nových hospodářských oblastí, autonomní řízení vyvolá totéž. Intel pro tuto novou éru v dějinách lidské společnosti zavádí termín „Passenger Economy“ a její ekonomický potenciál odhaduje na 800 miliard USD v roce 2035 s růstem na 7 biliónů USD v roce 2050.

Souběžně se objevují diskuze o mylných úvahách spojených s autonomními vozy. Zkusme si třeba představit, že se před autonomní vozidlo vykutálí míč. Autonomní vůz však nepoužívá žádné pravidlo „Jestliže se kutálí míč přes silnici, pak sniž rychlost a dávej pozor na dítě, které může utíkat za míčem.“ Programátoři, kteří vyvíjejí autonomní vůz, nepracují s nějakou detailní „teorií řízení“, kterou následně překládají do počítačových algoritmů. Autonomní vozy jsou odkázány na přístupy z oblasti umělé inteligence – strojové učení a rozpoznávání.

Další z takových rozporuplných často opakovaných představ je, že se dnešní asistenční systémy postupně vyvinou v plně autonomní vozy. Je pravda, že každý nový model přichází vybaven větší výpočetní silou a více funkcemi elektronického zabezpečení a asistence, od automatického parkování, varování před nechtěným vyjetím z jízdního pruhu, inteligentního řízení rychlosti až po nouzové brzdění. Avšak tento evoluční vývoj obsahuje jednu zjevnou nespojitost. Všechny dnes používané asistenční systémy jsou v činnosti vždy po velmi krátký čas a s omezenými možnostmi. Pokud se vůz bude řídit sám, budou muset tyto systémy pracovat nepřetržitě řadu minut nebo i hodin.

Diskuze probíhají i nad tím, jak se autonomně řízené vozy vyrovnají s etickými rozhodnutími typu „tramvajové dilema“, kdy před autonomní vůz najednou vstoupí z chodníku zprava starý muž a současně zleva dítě. Je pozdě brzdit. Kam strhnout řízení? Na první pohled se to zdá být opravdu složitá otázka, rozsáhlé analýzy však ve skutečnosti ukazují, že pro autonomně řízený vůz je to irelevantní problém.

Jedním z nejdůležitějších faktorů v autonomním řízení jsou data – jak nejlépe je zpracovat, spravovat, přesunovat, ukládat, sdílet a jak se z nich poučit. Není náhodou, že Intel dává aktivitám směřujícím k autonomnímu řízení nejvyšší prioritu. Od osobních počítačů až po datová centra neexistuje žádný výrobce křemíku, který by analyzoval, počítačově zpracoval a přenesl více dat. Tak, jak se pohybujeme po cestě směrem k autonomním vozům, bude se výzva ohledně dat stávat stále komplikovanější a bude vyžadovat nové způsoby práce s daty ve vozidle, v celé síti a napříč cloudem.

Firmy by proto měly začít přemýšlet o svých autonomních strategiích již nyní, aby si uvědomily příležitosti, které vyvstanou, až se vozy stanou nejvýkonnějšími zařízeními generujícími data, která používáme, a lidé vymění řízení za pouhé vození se. Trendy v oblasti autonomního řízení a Smart Cities postupně změní celá průmyslová odvětví a povedou k objevení nových. Díky přebytku znalostí, ke kterým najdou klíč.Pro přístup do elektronické verze zašlete SMS ve tvaru ST 09 17 na číslo 90206. Cena je 30 Kč + cena SMS dle Vašeho tarifu. Toto číslo pak budete mít k dispozici k prohlížení online i ke stažení na stránce e-Časopis.

Optimalizace LTE pro Internet věcí 

Možnosti řešení konektivity pro aplikace Internetu věcí prostřednictvím mobilních sítí. Na základě požadavků LPWA z hlediska životnosti baterie, ceny zařízení, ceny instalace, pokrytí a podpory velkého počtu zařízení bylo v rámci 3GPP Release 13 vyvinuto několik specifických řešení, která lze pomocí softwarových aktualizací snadno začlenit do stávajících sítí.


Autonomní řízení mění automobilový svět 

Vývoj autonomních vozů se zrychluje. Jak to ovlivní uživatele a výrobce? Autonomní vozy představují pro automobilový průmysl hlavní inovaci, avšak jejich potenciální vliv s ohledem na načasování, zavedení a rozšíření zůstává mlhavý. Zatímco celou záležitost obklopuje v současnosti vysoká míra nejistoty, základní role, kterou by autonomní vozy mohly hrát, co se týče ekonomiky, mobility a společnosti jako celku, by mohla být dalekosáhlá.


Úvod do RFID 

Příspěvek přináší základní přehled technologie RFID, která je jedním ze základních stavebních kamenů Internetu věcí. Jsou popsány jednotlivé prvky systému RFID a stav standardizace. Pozornost je věnována i otázkám, které je třeba si položit před tím, než budeme do systému RFID investovat. Na závěr jsou zmíněny a komentovány některé mýty spojené s RFID.


Zabezpečení Internetu věcí je nezbytností 

O data, která generuje Internet věcí, je velký zájem. Na jedné straně vývojáři a společnosti, které investují do řešení poskytujících data pro zvýšení výkonnosti a ziskovosti, na straně druhé hackeři, kteří se snaží data využít pro vlastní zisk. Proto je důležité investovat do uceleného bezpečnostního řešení a zajistit ochranu zejména koncových zařízení.


Umělá inteligence ve službách elektronického zdravotnictví

 

Rozhovor s Matějem Adamem, manažerem IBM pro oblast zdravotnictví, o platformě superpočítače IBM Watson a využití jeho kognitivních funkcí v oblasti systémů podpory klinického rozhodování, které umožní léčit pacienta na bázi těch nejlepších světových znalostí. Vyšší kognitivní – exekutivní funkce pak dávají systému IBM Watson Health schopnost řešit problémy, plánovat a organizovat.

Výměna operačního systému chytrých telefonů na bázi Android 

V předchozích dílech seriálu o kybernetické bezpečnosti již bylo popsáno, co lze dělat pro lepší zabezpečení chytrého telefonu. Ačkoliv opatření dříve nastíněná jsou nápomocná, neporadí si se vším. Někomu může vadit, že je oficiální operační systém příliš pomalý, nebo zkrátka nevypadá dobře. V takovém případě nám „rootování“ nepomůže. Můžeme ale využít toho, že se Androidem dá zacházet podobně jako se systémy typu Liniux.