Sdělovací technika

telekomunikace - elektronika - multimédia


Časopis Sdělovací technika: 10/2017

Ekonomika sdílení a IoT 

 

Internet věcí to je věc. Vše je to o tom udělat naši přeplněnou malou planetu efektivnější. Tato obrovská síť strojů a systémů již nyní spojuje mnoho částí světové průmyslové infrastruktury, od elektráren po individuální elektroměry.

Patrně jste také slyšeli o ekonomice sdílení (Sharing Economy). Ta je také na seznamu budoucích velkých věcí. Díky online sociálním sítím a online platbám nám ekonomika sdílení umožní pronajmout náš dům, auto a dokonce domácí spotřebiče přátelům, sousedům a přátelům přátel, a to vše zařídit online. Jednotlivě a nezávisle tyto dva trendy řídí obrovské investice a generují velké výnosy. Podobně jako kdysi informační a komunikační technologie začaly konvergovat, budou se i tyto „budoucí velké věci“ spojovat a výsledkem bude dramatická nová vlna růstu a ekonomické transformace. Důvod pro to je zcela jednoduchý. Ekonomika sdílení je dost složitá a těžko uskutečnitelná. Internet věcí to může vyřešit a postupně masivně zvýšit objem sdíleného.

S tímto vývojem se stane digitální způsob života rozhodujícím motorem změny, který naši společnost a hospodářství tak silně změní, že se v souvislosti s tím mluví o čtvrté průmyslové revoluci.

Sítě, platformy nebo technika, které k tomu umožňují přístup, poskytují infrastrukturu nebo základnu, na které je ekonomika sdílení, jako nová hospodářská platforma, nasazena. V procesu jejich vývoje vzniká v posledních letech stále více nových obchodních modelů, které společnostem jako Facebook, Google, Uber a AirBnB dopomáhají k úspěchu.

Na základě rozsáhlé a fundamentální transformační síly je mnoho těchto obchodních modelů označováno jako „disruptivní“: Představují zlom v dosud platných pravidlech, modelech a daných skutečnostech a mají tak potenciál přivést ke krachu i velké koncerny a od základu změnit celá odvětví.

Aby ekonomika sdílení pracovala, musí nastat tři věci: objevení, použití a posléze zaplacení. Zavést pronajímané vozidlo jako službu peer-to-peer znamená, že musíme najít vůz (kde je), použít ho (odemknout, nastartovat a odjet) a potom jej vrátit a zaplatit. S Internetem věcí je možné celý tento proces významně zjednodušit.

Ekonomika sdílení vytváří obchodní případy pro Internet věcí. Podívejme se na sdílení ubytovacích kapacit. Bez nájemníků a podílníků jsou digitální bytové zámky lákavé pro používání, ale otravné pro instalaci. Nájemníci a podílníci jsou tím, co umožňuje generování příjmů, a výdaje a čas najednou generují velkou návratnost investice.

Potenciální rozsah revoluce na průsečíku dvou zmíněných trendů ekonomiky sdílení a IoT – je těžce podceňován. Vždyť služba AirBnB se svojí rychlostí růstu by během několika let mohla konkurovat předním hotelovým řetězcům. A kvůli službě Uber již stávkují taxikáři i v České republice.

Od prázdninového ubytování, přes automobily až po domácí spotřebiče v chytré domácnosti, většina těchto hmotných statků leží mnoho času ladem. Vždyť průměrné auto je devadesát procent dne zaparkováno. Většina myček nádobí je používána méně než jednou za den. Nalezení „digitálního“ klíče k této zahálející kapacitě by pro každého vytvořilo nejen ohromné jmění, ale přeformovalo by veškerá globální průmyslová odvětví, od hotelů přes půjčování aut, až po jejich výrobu.

Nezapomeňme však na druhou stranu mince. Nastupující ekonomika sdílení internetových služeb, někdy chybně označovaná pojmem sdílená ekonomika, s námi sice bude sdílet svoje služby, ale ty budou stále více „odlidštěné“, protože budou službami (Internetu) věcí přirozeně vedoucími ke „zvěcňování“ našeho života.Pro přístup do elektronické verze zašlete SMS ve tvaru ST 10 17 na číslo 90206. Cena je 30 Kč + cena SMS dle Vašeho tarifu. Toto číslo pak budete mít k dispozici k prohlížení online i ke stažení na stránce e-Časopis.

Koncept pro zabezpečení diskrétní výroby a průmyslových procesů

Základní přehled problematiky průmyslové bezpečnosti zahrnující hrozby a rizika, kterým jsou vystaveny sítě průmyslové automatizace, koncepty, jak tato rizika minimalizovat, a úroveň ochrany, která je akceptovatelná z ekonomického a bezpečnostního hlediska. Je provedena extrapolace pravděpodobného budoucího vývoje v této oblasti, přičemž jsou vzaty v úvahu bezpečnostní mechanismy již zavedené v jiných oblastech, jejichž využití lze očekávat i v průmyslové výrobě.


Deset let partnerství mezi firmami Nordic a Rutronik

Jestliže dvě společnosti vytvoří partnerství a více než deset let prosperují rychleji než trh, není to žádná náhoda, ale výsledek inovativních nápadů a dobře sladěných činností – jako je tomu v případě úspěšného příběhu firem Rutronik a Nordic Semiconductor. O detailech spolupráce a aktuálních výzvách hovoří Daniel Barth, Senior Marketing Manager Wireless u firmy Rutronik, a John Leonard, Tactical Marketing Manager u firmy Nordic.


IFA 2017 – Sustainable Smart Life 

Značky, trhy a inovace – s 1805 vystavovateli a 159 tisíci čtverečních metrů prodané výstavní plochy potvrdil letošní ročník výstavy IFA v Berlíně svoji roli špičkové výkladní skříně globálního technologického odvětví průmyslu spotřební elektroniky a domácích spotřebičů. IFA 2017 přinesla nejen více inovací a představení nových produktů než předchozí ročníky, ale poprvé představila naši cestu k digitálnímu životnímu stylu jako nabídku smart služeb, které jsou důležitým předpokladem udržitelnosti.


Postřehy z IFA 2017 

Více než osmnáctistovka vystavovatelů z celého světa předvedla na IFA (Internetionale Funkausstellung) od 1. do 6. září v Berlíně své nové produkty, více než 250 tisíc návštěvníků mělo možnost vidět nejnovější trendy v oblasti zařízení komunikační techniky, zábavní elektroniky a techniky domácích spotřebičů. Průlomem je řízení technických systémů pomoci hlasových povelů. Televizní obraz je stále brilantní jako vždy, průkopnické novinky zde nebyly k vidění – což neznamená, že by veletrh byl nezajímavý.

Smart Cities a udržitelný rozvoj

Jednu z hlavních výzev pro města zítřka tvoří plné a kvalitní využití současné digitální revoluce. A právě implementaci chytrých technologií, zvyšování kvality života, udržitelnému rozvoji a možnostem, které s sebou rozvoj techniky přináší, se věnovala zářijová konference časopisu Sdělovací technika pořádaná v pražském paláci Charitas.

Efektivní řízení motoru 

Požadavky na energetickou účinnost v domácích spotřebičích rostou. Cestou je použít efektivnější motory a také zvýšit efektivnost jejich řízení. To vede k využívání synchronních motorů s permanentními magnety a k dalšímu zdokonalování polovodičových součástek pro střídač a regulaci a snižování jejich ceny.


Analýza rychle přelaďovaných radarových systémů a ultrakrátkých pulzů

 

Namísto vysílání s pevnou frekvencí mohou moderní radarové systémy měnit frekvenci nosné i vnitropulzní modulaci každého z vysílaných impulzů. Pro analýzu těchto rychle přeladitelných systémů musí spektrální a signálový analyzátor disponovat velkou šířkou pásma pro zpracování signálu, aby správně změřil impulzy s délkou v řádu nanosekund.